معرفی محصولات برند اوریاژ / محصولات بهداشتی <h3 style="text-align: start;"><strong style="font-size: 9pt;">سری محصولات ژین <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%98" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%98" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%98" style="font-size: 10pt;">اوریاژ</a></strong></h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><em style="font-size: 9pt;">شوینده بهداشتی بانوان</em></p><h3 style="text-align: start;">ژین-فی ژل پاک کننده <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%98" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%98" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%98" style="font-size: 10pt;">اوریاژ</a></h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">مخصوص استفاده روزانه بانوان ، نوجوانان و کلیه دختران بالای 4 سال .</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">حاوی عوامل پاک کننده ملایم و خوشبو ، مناسب برای ناحیه ژنیتال بدون ایجاد احساس خشکی و سوزش ، فقط برای استعمال خارجی ژین-8 ژل پاک کننده و التیام بخش</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">مناسب برای نواحی آزرده ژنیتال در عفونت های قارچی ، تسکین سریع التهابات و رفع احساس ناراحتی ، سوزش و خارش</p><h2 style="text-align: start;"><strong style="font-size: 9pt;">محصولات بهداشت روزانه</strong></h2><h2 style="text-align: start;">دئودورانت اسپری (بدن) <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%98" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%98" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%98" style="font-size: 10pt;">اوریاژ</a></h2><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">ویژگی ها :</p><ul style="font-size: 9pt; text-align: start;"> <li style="font-size: 9pt;">کنترل تعریق</li> <li style="font-size: 9pt;">فاقد الکل</li> <li style="font-size: 9pt;">جلوگیری از ایجاد بو</li> <li style="font-size: 9pt;">جذب رطوبت ناشی از تعریق</li> <li style="font-size: 9pt;">حاوی سنگ آلومینیوم</li> </ul><h3 style="text-align: start;">دئودورانت جنتل <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%98" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%98" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%98" style="font-size: 10pt;">اوریاژ</a></h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">ویژگی ها :</p><ul style="font-size: 9pt; text-align: start;"> <li style="font-size: 9pt;">کنترل تعریق</li> <li style="font-size: 9pt;">ضد باکتری</li> <li style="font-size: 9pt;">ایجاد لطافت و بوی خوش</li> <li style="font-size: 9pt;">فاق نمک آلومینیومدئودورانت پاور 3<a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%98" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%98" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%98" style="font-size: 10pt;"> اوریاژ</a></li> </ul><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">اثر بخشی 24 ساعته با خاصیتی التیام بخش و نرم کننده بدون ایجاد لک سفید و زرد بر روی پوست همراه با رایحه ملایم </p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">خرید محصولات معرفی محصولات برند<a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%98" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%98" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%98" style="font-size: 10pt;"> اوریاژ</a> / محصولات بهداشتی در <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" style="font-size: 10pt;">داروخانه آنلاین </a></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">معرفی برندهای محصولات <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" style="font-size: 10pt;">داروخانه آنلاین </a> <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" style="font-size: 10pt;">دکتر علیزاده</a> :</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="font-size: 9pt;">رند </span><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3" style="font-size: 10pt;">نوکس</a><span style="font-size: 9pt;">-برند </span><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%A9" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%A9" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%A9" style="font-size: 10pt;">لیراک</a><span style="font-size: 9pt;">-برند </span><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7" style="font-size: 10pt;">نوروا</a><span style="font-size: 9pt;">-برند </span><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" style="font-size: 10pt;">ایزدین</a><span style="font-size: 9pt;">-برند </span><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D9%88%DB%8C" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D9%88%DB%8C" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D9%88%DB%8C" style="font-size: 10pt;">کیو وی</a><span style="font-size: 9pt;">-برند </span><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%98" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%98" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%98" style="font-size: 10pt;">اوریاژ</a><span style="font-size: 9pt;">-برند </span><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%D9%84%DB%8C" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%D9%84%DB%8C" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%D9%84%DB%8C" style="font-size: 10pt;">کدلی</a><span style="font-size: 9pt;">-برند </span><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%DA%A9%D8%B3/" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%DA%A9%D8%B3/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%DA%A9%D8%B3/" style="font-size: 10pt;">الیوکس</a><span style="font-size: 9pt;">-برند </span><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7/" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7/" style="font-size: 10pt;">پرودرما</a><span style="font-size: 9pt;">-برند <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%84" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%84">رگال</a> </span><span style="font-size: 9pt;">- برند </span><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C/" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C/" style="font-size: 10pt;">اوتی</a><span style="font-size: 9pt;">-برند </span><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%98%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%84/" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%98%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%84/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%98%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%84/" style="font-size: 10pt;">ژا آندرل</a></p><p> </p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"> </p>

معرفی برند ایزدین <h1 style="text-align: start;">معرفی برند <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" style="font-size: 10pt;">ایزدین</a></h1><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" style="font-size: 10pt;">ایزدین</a> در بخش لوازم آرایشی پوست ، در اسپانیا ، اروپا ، آسیا و آمریکا به هدف خود رسیده است .</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">40 سال پیش در بارسلونا ماموریتی آغاز شد .</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">ماموریت ، ساخت یک مرجع جهانی عالی برای مراقبت از پوست ، درمان و زیبایی بود .</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">برای <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" style="font-size: 10pt;">ایزدین</a> نوآوری بالاتر از خلق کردن است . نوآوری یعنی زیر سوال بردن وضع موجود و ده ها قدم جلوتر رفتن برای دیدن نیاز های ویژه و بالا بردن کیفیت زندگی انسان ها .</p><h2 style="text-align: start;">محصولات <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" style="font-size: 10pt;">ایزدین</a></h2><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">محصولات <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" style="font-size: 10pt;"><strong style="font-size: 9pt;">ایزدین</strong></a> ترکیبی از ایمنی و اثر بخشی هستند که با ساختار نوآورانه تضمین کننده تجربه ای رضایت بخش و عملی می باشند و این راز یک رژیم درمانی و موفقیت آمیز برای داشتن پوستی سالم است .</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">درمان پوست از همان ابتدا تمرکز اصلی <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" style="font-size: 10pt;">ایزدین</a> بوده است .<a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" style="font-size: 10pt;"> ایزدین</a> بهترین نتایج را از تلفیق رضایت مندی و اثر بخشی به دست آورده است به طوری که محصولات هم موثر هستند و هم برای مصرف کننده رضایت بخش هستند.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"> </p><h3 style="text-align: start;"><em style="font-size: 9pt;"><strong style="font-size: 9pt;">دقت علمی و احساس زیبایی با محصولات<a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" style="font-size: 10pt;"> ایزدین</a></strong></em></h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">چیزی که <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" style="font-size: 10pt;"><strong style="font-size: 9pt;">ایزدین</strong></a> را متفاوت می کند روشی است که نیاز ها و شکایت های عمده پوست را مشخص می کند .</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">محصولات <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" style="font-size: 10pt;"><strong style="font-size: 9pt;">ایزدین</strong></a> بر اساس سه تکنولوژی  Fusion (جذب بسیار سریع) ، Safe eye  (بدون تحریک چشم) ، Wet skin (قاب استفاده بر روی پوست های نم دار) ساخته شده اند .</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"> </p><h3 style="text-align: start;">محصولات <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" style="font-size: 10pt;">ایزدین</a> در گروه های زیر تقسیم بندی می شوند :</h3><ul style="font-size: 9pt; text-align: start;"> <li style="font-size: 9pt;">مراقبت از آفتاب</li> <li style="font-size: 9pt;">مراقبت از صورت</li> <li style="font-size: 9pt;">مراقبت از بدن</li> </ul><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><strong style="font-size: 9pt;">ضدآفتاب های <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" style="font-size: 10pt;">ایزدین</a></strong> در 4 گروه زیر عرضه می شوند :</p><ol style="font-size: 9pt; text-align: start;"> <li style="font-size: 9pt;">صورت</li> <li style="font-size: 9pt;">بدن</li> <li style="font-size: 9pt;">کودک</li> <li style="font-size: 9pt;">مراقبت ویژه</li> </ol><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">این چهار گروه ضدآفتاب ، تقریبا کلیه نیاز های مصرف کنندگان را پوشش می دهند و در شکل های مختلف مثل کرم ، لوسیون ، و اسپری و حتی درجه spf118  متناسب با نیاز های متفاوت مشتریان عرضه می شوند .</p><h3 style="text-align: start;"><strong style="font-size: 9pt;">محصولات مراقبت از صورت <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" style="font-size: 10pt;">ایزدین</a></strong></h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">محصولات مراقبت از صورت <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" style="font-size: 10pt;">ایزدین</a> شامل محصولات بی نظیری برای مراقبت همه جانبه از پوست صورت است و برای هر نوع پوستی محصول تخصصی دارد .</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><strong style="font-size: 9pt;">دسته بندی محصولات صورت <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" style="font-size: 10pt;">ایزدین</a> :</strong></p><ol style="font-size: 9pt; text-align: start;"> <li style="font-size: 9pt;">محصولات پوست نرمال تا خشک</li> <li style="font-size: 9pt;">محصولات پوست چرب</li> <li style="font-size: 9pt;">محصولات ضد پیری</li> <li style="font-size: 9pt;">ماسک های صورت</li> <li style="font-size: 9pt;">محصولان جوش</li> <li style="font-size: 9pt;">محصولات سبیورئیک درماتیتیس</li> </ol><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"> محصولات <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" style="font-size: 10pt;">داروخانه آنلاین</a> <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" style="font-size: 10pt;">دکتر علیزاده</a> با توجه به برند :</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">برند <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3" style="font-size: 10pt;">نوکس</a>-برند <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%A9" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%A9" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%A9" style="font-size: 10pt;">لیراک</a>-برند <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7" style="font-size: 10pt;">نوروا</a>-برند <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" style="font-size: 10pt;">ایزدین</a>-برند <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D9%88%DB%8C" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D9%88%DB%8C" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D9%88%DB%8C" style="font-size: 10pt;">کیو وی</a>-برند <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%98" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%98" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%98" style="font-size: 10pt;">اوریاژ</a>-برند <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%D9%84%DB%8C" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%D9%84%DB%8C" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%D9%84%DB%8C" style="font-size: 10pt;">کدلی</a>-برند <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%DA%A9%D8%B3/" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%DA%A9%D8%B3/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%DA%A9%D8%B3/" style="font-size: 10pt;">الیوکس</a>-برند <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7/" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7/" style="font-size: 10pt;">پرودرما</a>-برند <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%84" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%84" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%84" style="font-size: 10pt;">رگال</a>-برند <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C/" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C/" style="font-size: 10pt;">اوتی</a>-برند <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%98%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%84/" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%98%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%84/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%98%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%84/" style="font-size: 10pt;">ژا آندرل</a></p><p> </p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">برای آشنایی با محصولات ایزدین داروخانه آنلاین روی <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%86" style="font-size: 10pt;">ایزدین</a> کلیک کنید.</p>

علائم جدی خون کافی نرسیدن به مغز <h1><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/08/26/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2-102626/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/08/26/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2-102626/">علائم جدی خون کافی نرسیدن به مغز</a></h1><p>عدم گردش خون صحیح در بدن باعث نرسیدن خون و اکسیژن مورد نیاز به مغز می گردد که در پی آن ضایعات گاهی جبران نا پذیر بر بدن فرد ایجاد می کند. با علائم عدم خون رسانی کافی به مغز در این مقاله آشنا شوید.</p><p>نشانه های رایج مربوط به عدم خونرسانی کافی به مغز عبارتند از:<br />مغز مه آلود <br />خستگی ذهنی <br />سرگیجه <br />سبکی سر <br />از دست دادن حافظه <br />سردرد مداوم</p><p><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/08/26/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2-102626/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/08/26/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2-102626/">علائم جدی خون کافی نرسیدن به مغز</a><br />اختلالات گردش خون ورتبروبازیلر Vertebrobasilar circulatory disorder بیماری هایی هستند که با کمبود جریان خون به سمت پشت مغز مشخص می شوند. </p><p>اغلب این اختلالات بر اثر سکته مغزی، آسیب های مغزی یا سفت شدن سرخرگ ها بروز می کنند. علائم اختلالات گردش خون ورتبروبازیلر عبارتند از: <br />تغییر در بینایی <br />عدم هماهنگی <br />لکنت زبان <br />ضعف عضلانی <br />سردرد</p><p>راه رفتن غیر متعارف<br />بی حسی یا سوزن سوزن شدن در صورت یا سایر اندام <br />در صورت مشاهده هر یک از این علائم، به ویژه اگر به طور ناگهانی بروز کردند، وقت را تلف نکنید و به اورژانس اطلاع دهید. عدم خونرسانی کافی به مغز منجر به آسیب دیدن جدی مغز و حتی مرگ می شود.</p><p>کما<br />وقتی اکسیژن به مدتی طولانی یا به میزانی زیاد کاهش می‌یابد، بدن به اصطلاح خاموش شده و به اغما می‌رود. در این حالت فرد به تحریکات محیطی پاسخ نداده و هوشیاری خود را از دست خواهد داد. دیگران نمی‌توان چنین فردی را بیدار کرد و هیچ حرکت خودخواسته‌ای انجام نمی‌شود. اگراکسیژن در اختیار مغز قرار گیرد، شاید این حالت از بین برود ولی آسیب‌های دائمیِ مغز را نمی‌توان جبران کرد.</p><p>تغییرات شخصیتی، رفتاری و شناختی<br />اجزائی که شخصیت ما را می‌سازند در لوب فرونتال مغز قرار داشته و زمانی که هایپوکسی در این ناحیه رخ می‌دهد، آسیبِ آن، تغییراتی را در شخصیت فرد به وجود می‌آورد. بعد از سکته‌ی مغزیگاهی گزارش شده که شخصِ مورد علاقه‌ی فرد تغییر یافته است! شدت این تغییرات وابسته به شدت کاهش اکسیژن می‌باشد. در حوزه‌های رفتاری و شناختی هم اثراتی را مانند کاهش قدرت تمرکز، ضعف توانایی در قضاوت و از دست دادن حافظه می‌توان انتظار داشت.</p><p>توانایی‌های حرکتی<br />یکی از نشانه‌های کاهش اکسیژن برای استفاده‌ی مغز از دست دادن توانایی‌های حرکتی و هماهنگی در اجرای آن‌هاست. مخچه مسئول بسیاری از توانایی‌های هماهنگی و تعادل ماست. مرگ سلول‌ها می‌تواند به راه رفتن آشفته و دیگر مشکلات حرکتی بیانجامد.</p><p>ضربان قلب<br />وقتی مغز اکسیژن کافی دریافت نکند، ضربان قلب به منظور رساندن اکسیژن به آن افزایش پیدا خواهد کرد. اگر هایپوکسی به حد کافی شدید باشد، قلب در پاسخ به این نیاز توانایی آن را نخواهد داشت تا شرایط را تحمل کند و احتمالاً از کار افتاده و حمله‌ی قلبی رخ خواهد داد.</p><p>غش کردن<br />اگر سطح اکسیژنِ مغز به صورت ناگهانی افت کند، بدن برای این که به ادامه کار آن کمک کرده باشد، فرآیندهایی غیرضروری را غیرفعال می‌کند. نشانه‌هایی مثل حالت تهوع و احساس گرما شاید قبل از غش کردن به سراغتان بیاید. اگر مرتباً دچار این عارضه می‌شوید با پزشکتان مشورت کنید؛ شاید دلیل آن جدی باشد.</p><p>چه بیماری هایی باعث کاهش گردش خون به مغز می شوند؟<br />بیماری های جسمی و روحی بر روی میزان گردش خون به مغز تاثیر می گذارد. اگر دچار هر یک از بیماری ها و مشکلات زیر باشید، خطر عدم خونرسانی کافی به مغز در شما افزایش پیدا می کند: <br />بیماری قلبی <br />کم کاری تیروئید <br />دیابت <br />کم خونی <br />فشار خون غیر طبیعی <br />افسردگی <br />آسیب مغزی <br />رویداد استرس زا <br />راه های افزایش گردش خون</p><p>افزایش گردش خون به مغز ورزش کردن</p><p>اگر می خواهید که خون کافی به مغزتان برسد، باید ورزش کردن را یکی از اولویت های خود قرار دهید. ورزش کردن یکی از مهم ترین اقداماتی است که می توانید برای سلامت و عملکرد مغز انجام دهید. </p><p>هر ورزشی که از آن لذت می برید و یا هر ورزشی که باعث می شود قلب با قدرت بیشتری خون را پمپاژ کند، برای سلامت مغز خوب است، اما به یاد داشته باشید ورزش نباید خیلی شدید و نفس گیر باشد. پیاده روی و یوگا دو گزینه بسیار خوب برای بهبود عملکرد مغز هستند. </p><p>در یوگا بهترین حالت ها برای افزایش گردش خون به مغز حالت هایی هستند که در آنها سر پایین تر از بدن قرار می گیرد.</p><p>ادامه مطلب کلیک روی <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/08/26/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2-102626/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/08/26/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2-102626/">علائم جدی خون کافی نرسیدن به مغز</a></p><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com">داروخانه آنلاین</a>

مزایای سیستم وافل <p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="font-size: 9pt;">سیستم </span><a href="http://benytech.com/" rel="nofollow" data-mce-href="http://benytech.com/" style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 9pt;">سقف وافل</span></a><span style="font-size: 9pt;"> دارای مزایایی از جمله حفره های منظم،مقاومت و سختی قابل توجه و مطالب قابل توجه که در مطلب زیر ذکر شده می باشد.</span></p><h3 style="text-align: start;"><span style="font-size: 9pt;">طراحی دهانه های بلند تا 18 متر و کاهش تعداد ستون ها</span></h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">وجود حفره های منظم در <a href="http://benytech.com/" rel="nofollow" data-mce-href="http://benytech.com/" style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 9pt;">سقف وافل</span></a> موجب کاهش قابل توجه بار مرده سقف و در عین حال حفظ ممان اینرسی مقطع سقف می شود. از این رو سقف های وافل دارای سختی خمشی قابل توجه می باشند و با توجه به رفتار دوطرفه آنها می توان دهانه های بزرگ تر و کنسول های بلند تری را با استفاده از سقف های وافل پوشش داد.</p><h3 style="text-align: start;"><span style="font-size: 9pt;">امکان جانمایی نامنظم ستون ها و تعبیه بازشوهای بزرگ و نامنظم</span></h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">در <a href="http://benytech.com/" rel="nofollow" data-mce-href="http://benytech.com/" style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 9pt;">سقف وافل</span></a> برخلاف سیستم های سنتی سقف نیازی به ستون گذاری منظم نمی باشد.این امر بدلیل امکان حذف تیرهای میانی از سازه و یکپارچکی در اجرای سقف می باشد. انعطاف پذیری بالای این سقف ها در جانمایی ستون ها آزادی عمل گسترده ای را در اختیار طراح معمار قرار می دهد.</p><h3 style="text-align: start;"><span style="font-size: 9pt;">ایجاد گشایش در معماری و تامین فضا و افزایش تعداد پارکینگ ها</span></h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">قابلیت سقف های وافل در پوشش دهانه های بلند موجب گشایش در طرح های معماری می شود. در این سیستم می توان با حذف ستون های مزاحم و یا بازنگری در ستون گذاری دهانه های بلند تری را پوشش و تعداد بیشتری پارکینگ را تامین نمود.</p><h3 style="text-align: start;"><span style="font-size: 9pt;">حذف تمامی تیرهای میانی از سازه و کاهش ارتفاع تمام شده ساختمان</span></h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">در سقف های وافل با توجه به یکپارچگی سقف و مقاومت و سختی قابل توجه می توان تیرهای میانی را از سازه حذف نمود و سقفی با ضخامت یکسان ایجاد نمود. حذف تیرها منجر به کاهش ضخامت تمام شده سقف ها می شود و در نتیجه می توان با حفظ ارتفاع مفید طبقات ارتفاع کلی بنا را کاهش داد. </p><h3 style="text-align: start;"><span style="font-size: 9pt;">صرفه جویی در مصرف مصالح کلیه اعضای سازه</span></h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">این سیستم نسبت به دیگر سیستم های مشابه همچون سیستم سقف یوبوت، سقف تیردال، سقف دال تخت معمولی و پیش تنیده صرفه جویی قابل توجهی در مصرف بتن خواهد داشت. کاهش مصرف بتن در دال منجر به کاهش قابل توجه بار مرده ساختمان و به تبع آن کاهش مصرف مصالح و کوچک شدن ابعاد در دیگر بخش های اسکلت مانند فنداسیون و ستون ها نیز می گردد.</p><h3 style="text-align: start;"><span style="font-size: 9pt;">امکان اجرا در سازه های بتنی و فلزی</span></h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">سقف های وافل قابلیت اجرا در انواع اسکلت های بتنی و فلزی را دارا می باشد.</p><h3 style="text-align: start;"><span style="font-size: 9pt;">عدم نیاز به نیروی کار متخصص و کاهش هزینه قالب بندی و آرماتوربندی</span></h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">در سقف های وافل با توجه به سادگی آرماتور بندی و مدولار بودن قالب بندی و همچنین حذف تیرهای میانی از سقف به تجهیزات اجرایی کمتری نسبت به دیگر سیستم های سقف همچون سقف های تیردال، سقف یوبوت و یا سقف های پیش تنیده نیاز می باشد. همین امر موجب افزایش سرعت اجرا و کاهش هزینه های اجرای اسکلت می گردد. همچنین مقدار آرماتور مصرفی در ساختمان های با سیستم <span style="font-size: 9pt;">سقف وافل</span> کمتر از سیستم های مشابه می باشد و این مسئله موجب کاهش هزینه اجرای اسکلت می شود.</p><h3 style="text-align: start;"><span style="font-size: 9pt;">کاهش هزینه اجرای تاسیسات به جهت عدم وجود آویز تیرها</span></h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">حذف آویز تیرها از سقف موجب دست یابی به سطح صاف زیرین می گردد. این مزیت منجر به سهولت در اجرای تاسیسات در سقف های وافل می گردد. همچنین در سقف های وافل امکان عبور تاسیسات از داخل ضخامت سقف نیز فراهم می باشد.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="http://benytech.com/ViewInformation/7/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%84" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://benytech.com/ViewInformation/7/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%84" style="font-size: 10pt;"> مزایای سیستم وافل</a></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">مطالب مرتبط</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="http://benytech.com/ViewArticleDetails/10014/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%84" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://benytech.com/ViewArticleDetails/10014/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%84" style="font-size: 10pt;">قال وافل</a></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="http://benytech.com/ViewInformation/5/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://benytech.com/ViewInformation/5/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F" style="font-size: 10pt;">سقف وافل</a></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="http://benytech.com/ViewInformation/8/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%84" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://benytech.com/ViewInformation/8/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%84" style="font-size: 10pt;">اجرای سقف وافل</a></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="http://benytech.com/ViewInformation/3/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%81-%DB%8C%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://benytech.com/ViewInformation/3/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%81-%DB%8C%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA" style="font-size: 10pt;">اجرای سقف یوبوت</a></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"> </p>

راهنمای خرید شیر خشک <h2 style="font-family: Tahoma; font-size: 1.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">راهنمای <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">خرید شیر خشک</a> </h2><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">با راهنمای خرید شیر خشک هر چقدر اطلاعات درباره <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/05/17/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-102134" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/05/17/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-102134" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">انواع شیر خشک</a> داشته باشید و کامل هم باشد برای انتخاب نوع و برند مناسب فرزندتان باید با پزشک مشورت کنید در ضمن نوزاد امکان دارد</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">به بیماری خاصی مبتلا باشد که نوزاد شما به شیر خشک های خیلی ویژه نیاز دارد.</p><h3 style="font-family: Tahoma; font-size: 1.17em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> خرید شیر خشک</a> برای نوزادان نارس</h3><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">خرید شیر خشک</a> برای نوزادانی است که وزن آنها کمتر از 2500 گرم به دنیا می آیند مناسب است و قیمت آنها به طرز محسوسی از قیمت<a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/05/17/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-102134" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/05/17/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-102134" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> انواع شیر خشک</a> های دیگر بیشتر است.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">شیر خشک برای بچه هایی که خوب وزن نگرفتن ، اسهال ، استفراغ ،دانه های قرمز رنگ روی پوست همه اینها نشانه های این است که نوزاد شما به این شیر خشک حساسیت دارد.</p><h3 style="font-family: Tahoma; font-size: 1.17em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">شیر خشک کودکان</h3><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">معمولا  <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">خرید شیر خشک</a> ها را براساس سن نوزادان انتخاب می کنند</p><ul style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><li style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">از بدو تولد تا 6 ماهگی</li><li style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">6 ماهگی تا یک سالگی</li><li style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">از یک سال به بعد</li></ul><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> </p><h2 style="font-family: Tahoma; font-size: 1.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">ویژگی <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/05/17/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-102134" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/05/17/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-102134" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">انواع شیر خشک</a> ها</h2><h3 style="font-family: Tahoma; font-size: 1.17em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">شیر های بدون لاکتوز :</h3><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">این نوع شیر خشک ها لاکتوز شیر گاو برای کودکانی که به لاکتوز حساسیت دارند حذف می شود</p><h3 style="font-family: Tahoma; font-size: 1.17em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">شیر خشک های هایپو آلرژنیک :</h3><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">این نوع شیر ها پروتئین های موجود در شیر گاو را هیدرولیز کرده و کار هضم را برای نوزادان راحتر میکنداین نوع شیر برای نوزادانی که دستگاه گوارشی حساس دارند مناسب است</p><h3 style="font-family: Tahoma; font-size: 1.17em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">شیر خشک های آنتی رفلاکس :</h3><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">برای نوزادانی که مبتلا به رفلاکس هستند مناسب است و قیمت آنها معمولا کمی از شیر خشک های معمولی بالاتر است</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> </p><h3 style="font-family: Tahoma; font-size: 1.17em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">از <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">خرید شیر خشک</a> خارجی ممانعت کنید</h3><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">اگر به هر دلیلی از <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/05/17/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-102134" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/05/17/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-102134" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">انواع شیرخشک</a> خارجی علاقه مند هستید بخرید حتما دقت کنید که برچسب فارسی وزارت بهداشت داشته باشد داشتن برچسب فارسی به این معنا است که</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">توسط وزارت بهداشت آزمایش شده و تایید شده و با خیال راحت میتوانید مصرف کنید</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> </p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">برای<a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> خرید شیر خشک</a> به <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">داروخانه آنلاین</a> <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">دکتر علیزاده</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D9%81%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84-3-826360" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D9%81%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84-3-826360" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">فاسکا شیر خشک سوپرامیل 3</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%A2%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81-857065" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%A2%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81-857065" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">نوتریشیا شیر خشک آپتامیل پی دی اف</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81-268518" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81-268518" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">فاسبل شیر خشک بیومیل ال اف</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D9%81%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D9%88%DB%8C-772227" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D9%81%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D9%88%DB%8C-772227" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">فاسکا شیر خشک بیومیل سوی</a></p>

ویژگی لوازم آرایشی خوب <h2 style="text-align: start;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/07/21/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-102464" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/07/21/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-102464" style="font-size: 10pt;">ویژگی لوازم آرایشی خوب</a></h2><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">استفاده از لوازم آرایشی خوب هنر شما را نشان می دهد و آرایشی طبیعی را به ارمغان می آورد.برای اینکه آرایشی طبیعی و زیبا داشته باشید واجب نیست که از لوازم آرایشی مختلفی استفاده کنید<br style="font-size: 9pt;" />4 وسیله اصلی برای آرایشی طبیعی و زیبا هستند مثل رژگونه، یک پوشاننده خوب ، یک برس برجسته کننده و یک فر موژه مهم این است که لوازم آرایش از کیفیت بالایی برخوردار باشد</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><img src="https://darudigitalcdn.com/file/thumb/117017w630q70.jpg" data-mce-src="https://darudigitalcdn.com/file/thumb/117017w630q70.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"> </p><h2 style="text-align: start;">روشهای تشخیص لوازم آرایشی اصل</h2><h3 style="text-align: start;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C/" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C/" style="font-size: 10pt;">خرید لوازم آرایشی</a> از مراکز معتبر و تخصصی</h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">اولین و مهمترین راه برای اطمینان از اصل بودن لوازم آرایشی خرید از مراکز معتبر و شناخته شده است</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">مهم نیست این فروشگاه فیزیکی باشد یا آنلاین اگر آنلاین سفارش میدهید در مورد محصول تحقیق و مقایسه کنید</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">اگر از فروشگاه آنلاین سفارش میدهید از کامنت ها و تجربه خریداران استفاده کنید</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"> </p><h3 style="text-align: start;"><br style="font-size: 9pt;" />به تستر هایی که فروشنده به شما میدهد اطمینان نکنید</h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">وقتی میخواهید کرم پودری را تست کنید همان تیوپ را بر روی بازو به اندازه یک سکه تا 24 صبر کنید تا مطمئن شوید به آن آلرژی ندارید و ازماندگاری آن مطمئن شوید بعد اقدام به خرید کنید ولی از تست کردن پرهیز کنید که کار بهداشتی نیست چون ممکن است فروشنده مارک اصل را به شما برای تست بدهدولی محصول خریداری شده اصل نباشد</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"> </p><h3 style="text-align: start;">به بافت مواد ،رنگ و بو توجه کنید</h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">این مورد را میتوان جامع ترین مورد در شناخت <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C/" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C/" style="font-size: 10pt;">خرید لوازم آرایشی</a> دانست البته این مورد نیاز به تجربه و بررسی محصولات اصل دارد تمام لوازم آراشی ،<br style="font-size: 9pt;" />ریمل ، کرم پودر و غیره دارای بافت یکدست باشد و مواد تشکیل دهنده آن دارای ذرات یک اندازه و یک رنگ باشد محصولات اصل اصلا بوی بد، تند و زننده ای <br style="font-size: 9pt;" />ندارند مگر اینکه زمان طولانی از تاریخ مصرفش گذشته باشد</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"> </p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><img src="https://darudigitalcdn.com/file/thumb/117019w550q70.jpg" data-mce-src="https://darudigitalcdn.com/file/thumb/117019w550q70.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"> </p><h3 style="text-align: start;">کدهای رهگیری و لیبل ها</h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">یکی از مهم ترین راههای کنترل محصول آرایشی بررسی و مطمئن شدن از اصالت کدهای موجود بر روی کالا میباشد اولین پارامتر بارکدی است <br style="font-size: 9pt;" />این بارکد به شکل خطوط عمودی موازی با هم تشکیل شده و در زیر آن ارقامی نوشته است 4 کد مختلف اشاره دارد</p><h3 style="text-align: start;"><br style="font-size: 9pt;" />قیمت و تخفیفات</h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">باید بدانیم که <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C/" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C/" style="font-size: 10pt;">خرید لوازم آرایشی</a> اصل دارای قیمت نسبتا بالایی می باشد هر چقدر محصول لوکس تر قیمت بالاتر میباشد لوازم آرایشی حکم دلار را دارد<br style="font-size: 9pt;" />فروشنده هرگز نمیتواند قیمت را پایین بیاورد تخفیف نجومی بدهد</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">محصولات مرتبط آرایشی در <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C/" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C/" style="font-size: 10pt;">داروخانه آنلاین</a> <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C/" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C/" style="font-size: 10pt;">دکتر علیزاده</a></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-373317" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-373317" style="font-size: 10pt;">کاور مارک الیمینینت کرم پودر محو کننده</a></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%84%DA%AF-%D9%85%D8%AC%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF-765177" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%84%DA%AF-%D9%85%D8%AC%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF-765177" style="font-size: 10pt;">کاور مارک لگ مجیک فلوئید</a></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%81%D9%84%D8%A7%DA%98-961470" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%81%D9%84%D8%A7%DA%98-961470" style="font-size: 10pt;">اسنس کرم پودر و کانسیلر دوکاره کموفلاژ</a></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A2%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%DA%86-511272" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A2%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%DA%86-511272" style="font-size: 10pt;">لورآل کانسیلر مایع ترومچ</a></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9" style="font-size: 10pt;">خرید شیر خشک</a></p>

جلوگیری از ریزش مو <p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/07/15/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%88-102441/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/07/15/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%88-102441/" style="font-size: 10pt;">جلوگیری از ریزش مو</a></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">در اولین قدم بهتر است با طاسی و رزش مو آشنا بشیم..طاسی سر یک واژه عمومی به معنی کاهش موی سر یا هر قسمتی از بدن به هر علتی است. آلوپسی علل متفاوتی مانند هورمونی، خودایمنی، عوارض داروها، کم‌خونی و دیگر عوامل دارد.</p><h2 style="text-align: start;">انواع ریزش مو</h2><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">انواع آلوپسی از طاسی با الگوی مردانه (که آلوپسی آندروژنیک، آلوپسی آندروژنتیک، و آلوپسی آندروژنتیکا نیز نامیده می‌شود و در فارسی می‌توان آن را به طاسی وابسته به هورمون مردانه یا کچلی آندروژنیک نیز ترجمه کرد) گرفته، تا مواردی همچون طاسی منطقه‌ای یا همان آلوپسی آره آتا، که شامل از دست دادن منطقه‌ای مو در برخی از نواحی سر یا بدن است، و همین‌طور طاسی کامل یا همان آلوپسی توتالیس، که به از دست دادن تمامی موی سر به‌طور کامل اطلاق می‌گردد، و نیز ریزش موی سرتاسری یا همان آلوپسی یونیورسالیس، که شامل از دست دادن تمام موهای سر و بدن می‌باشد را، در بر می‌گیرد.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">با وجود انواع ریزیش مو بهتر است با تمامی مفاهیم به صورت جداگانه آشنا شویم تا بعد از شناسایی انوع ریزش بهترین روش یا روشها را برای درمان این مشکل عذاب آور ک میتواند در روحیه وروابط اجتماعی هر شخصی تاثیر مستقیم بگذارد مقابله کنیم.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"> </p><h3 style="text-align: start;">طاسی مردانه</h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">آلوپسی آندروژنیک مردانه یا طاسی مردانه ریزش مو تیپ مردانه را نمی‌توان یک بیماری محسوب نمود. این وضعیت به‌طور معمول در مردانی که از نظر ژنتیکی مستعد این وضعیت هستند اتفاق می‌افتد و در واقع نوعی پاسخ فیزیولوژیک بدن آن‌ها به آندروژن‌ها یا همان هورمون‌های مردانه می‌باشد.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">موهای ناحیه سر در انسان با وجودیکه رشد غیر وابسته به هورمون جنسی مردانه (آندروژن) دارند، امّا دارای گیرندهٔ خاص هورمونهای جنسی می‌باشند و به همین دلیل این هورمونها می‌توانند بر ریزش مو مؤثر باشند. در مردان بخش‌های فرونتوتمپورال یعنی نواحی جلو و اطراف و مرکز سر دارای گیرنده هورمونی هستند امّا در زنان تمام موهای ناحیه سر دارای گیرنده آندروژنی می‌باشند. به همین دلیل در مردان اول ناحیه جلوی سر کاهش مو داریم و بعد ناحیه مرکزی و سپس این دو ناحیه بهم می‌رسند.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">برای درمان الوپسی مردانه از آنتی آندروژن (مانند فیناستراید)، مینوکسیدیل موضعی و روش‌های جراحی کاشت مو می‌توان سود برد. بهترین کاندیداهای درمان با مینوکسیدیل مردان با سن کمتر از ۳۰ سال هستند که کمتر از ۵ سال است دچار ریزش مو شده‌اند.</p><h3 style="text-align: start;">طاسی زنانه</h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">آلوپسی آندروژنیک زنانه یا طاسی زنانه را گاهی آلوپسی آندروژنیک آدرنال زنانه هم می‌خوانند، چرا که در برخی از این زنان سطح سرمی دهیدرواپی آندروسترون سولفات (با نماد اختصاری DHEAS) که نوعی آندروژن غده فوق کلیه (آدرنال) است، بالا می‌باشد. در این زنان طرح مشخصی از آلوپسی مرکزی اسکالپ بدون فرورفتگی فرونتوتمپورال پدید می‌آید ولی در سایر زنان کاهش مو در تمام سر بطور یکسان پدید می‌آید و زنان مانند مردان دچار طاسی سر نمی‌شوند.</p><h3 style="text-align: start;">آلوپسی آره آتا</h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">آلوپسی آره آتا یا طاسی منطقه‌ای بیماری است که با آغاز سریع ریزش مو در یک منطقه کاملاً مشخص و معمولاً مدور تشخیص داده می‌شود. اکثریت بیماران زیر ۶۰ سال سن دارند و هیچ یافته دیگری به همراه ندارند. علت این بیماری می‌تواند اختلالات سیستم ایمنیمانند کم خونی ایمنی، التهاب تیروئید، دیابت و… باشد.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">مبتلایان به طاسی منطقه‌ای در یک سوم موارد خودبخود بهبود می‌یابند و نیازی به درمان ندارند ولی در موارد شدید می‌توان از داروهای کورتون (موضعی یا تزریق داخل جلدی)، ماینوکسیدیل، پووا تراپی و… استفاده کرد.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">کورتون موضعی مانند تریامسینولون را نباید به مقدار زیاد استفاده کرد چون کاهش بافت پوست و آتروفی آن را بدنبال دارد. اگر مناطق درگیر در این بیماری زیاد باشند، یا درگیری منتشر باشد، یا مژه‌ها و ابروها درگیر باشند، و همچنین اگر با حساسیت همراه باشد و… وخامت این بیماری بیشتر خواهد داشت.</p><h3 style="text-align: start;">آلوپسی توتالیس</h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">طاسی کامل یا آلوپسی توتالیس به ریزش تمام موی سر اطلاق می‌شود. این بیماری دارای دوره‌های رشد و ریزش مو می‌باشد، هرچند که پروگنوز یا پیش آگهی رشد طولانی مدت مو در آن ضعیف است.</p><h3 style="text-align: start;">آلوپسی یونیورسالیس</h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">طاسی سرتاسری یا آلوپسی یونیورسالیس به ریزش تمام موی بدن اطلاق می‌شود، که بسیار نادر است.</p><h2 style="text-align: start;">چگونگی تست و تشخیص ریزش مو </h2><h3 style="text-align: start;">تشخیص ریزش مو</h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">تست کشش یا pull test این تست کمک می‌کند که استحکام موها ارزیابی شود. کشش خفیفی به گروهی از موها (۴۰ تا ۶۰ عدد) در سه قسمت مختلف وارد می‌شود. تعداد موهای کنده شده در زیر میکروسکوپ شمرده می‌شود. حالت نرمال آن ۳ مو در هر قسمت است و بیشتر از آن حالت سستی مو را نشان می‌دهد.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">تست انقباض یا pluck test این تست با بیرون کشیدن مو از ریشه و بررسی آن در زیر میکوسکوپ انجام می‌شود برای تعیین تلوژن یا آناژن بودن موها.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">نمونه برداری از پوست سر یا Scalp biopsy این تست وقتی که علت بسیار مبهم است انجام می‌گیرد. این تست معمولاً از اطراف مرز شروع ریزش مو انجام می‌شود.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">شمارش روزانه موهای ریخته شده یا Daily hair counts این تست معولا هنگامی که نتیجه آزمایش کشش منفی است انجام می‌شود و با شمارش روزانه موهای ریخته شده همراه است. این تست با جمع‌آوری تمامی موهای ریخته شده طی شستن و شانه زدن مو در ۱۴ روز متوالی می‌باشد. اگه این تعداد بیشتر از متوسط ۲۵۰ مو در روز بود ریزش موها غیرعادی است.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">دستگاه سنجش مو یا Trichoscopy این یک تست غیر مخرب برای مو بوده و شامل ابزاری برای بزرگ نمایی و ارزیابی پوست سر و موها می‌باشد.</p><h2 style="text-align: start;">درمان ریزش مو</h2><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">در تمام موارد آلوپسی رشد مجدد مو ممکن است بدون درمان یا پس از سال‌ها صورت گیرد.</p><h3 style="text-align: start;"><br style="font-size: 9pt;" />انتخابهای اولیه درمان</h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">تزریق داخل ضایعه‌ای کورتیکواستروئید (به انگلیسی: Intralesional Coticostroides): این روش انتخاب اول درمان در مواردی است که طاسی سکه‌ای یک یا چند ناحیه کوچک از سر را درگیر کرده‌است. بدین منظور معمولاً از سوسپانسیون تزریقی تریامسینولون استوناید ۲٫۵ تا ۱۰ میلی‌گرم در میلی لیتر استفاده می‌شود که دو یا سه بار با فواصل چهار تا شش هفته‌ای تکرار می‌شود تا به پاسخ درمانی مناسب برسد. برای ناحیهٔ ابرو و ریش سوسپانسیون رقیقتر به کار می‌رود.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><strong style="font-size: 9pt;">Topical Immunotherapy:</strong> در این روش از یک آلرژن تماسی قوی در ناحیه دچار ریزش مو استفاده می‌گردد. مکانیسم عمل این آلرژن به این صورت است که سیستم ایمنی درگیرکننده فولیکولهای مو تمایل بیشتری به آن دارد. مشاهده شده با این روش تجمع لنفوسیتهای T در خون محیطی اطراف فولیکولهای مو کاهش می‌یابد.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">اولین ماده آلرژن که به این منظور به کاربرده شد Dinitrochlorobenzene (با نماد اختصاری DNCB) بود که به دلیل عوارض سرطان زاییمشاهده شده دیگر بکار نمی‌رود. ماده دیگر Squaric acid dibuthyl ester (با نماد اختصاری SADBE) می‌باشد که به دلیل عدم پایداری کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما ترکیب برتر دیفن سیپرون (به انگلیسی: Diphencyprone) است که امروزه عمدتاً از آن برای ایمونوتراپی استفاده می‌شود. این ترکیب یک آلرژن تماسی قوی بوده که پایداری مناسب و عوارض کمتری از مواد پیشین دارد.</p><h3 style="text-align: start;">درمانهای خط دوم</h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><strong style="font-size: 9pt;">Topical Corticostroides:</strong> این داروها در طاسیهای سکه‌ای به عنوان درمان اصلی و در طاسیهای آراتا توتال که با دیفن سیپرون تحت درمان است به عنوان درمان کمکی کاربرد دارد. در این روش معمولاً از کورتیکوستروئیدهای قوی استفاده می‌شود. حسن این درمان ارزان بودن و کاربرد ساده آن است.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><strong style="font-size: 9pt;">Psoralen plus Ultraviolet:</strong> نوردرمانی در طاسیهای یونیورسال که کل موهای بدن درگیر شده‌است، کاربرد دارد. اثربخشی آن در مطالعات گوناگون با درصدهای موفقیت مختلف گزارش شده‌است. احتمال ریزش دوباره موها با قطع نوردرمانی بالاست و نیاز به ادامه درمان برای مدت طولانی برای نگه داشتن موهای رشد کرده وجود دارد.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><strong style="font-size: 9pt;">Topical irritants:</strong> استفاده از تحریک‌کننده‌های موضعی مثل دیترانول و رتینوئیک اسید نیز در برخی مطالعات مؤثر بوده‌است اما اثربخشی پایینی دارند. دیترانول ۰٫۵ تا ۱ درصد مناسب به نظر می‌رسد و به دلیل لکه قهوه‌ای روی پوست ایجاد می‌کند، در مواردی که افراد موی سیاه دارند روی کف سر به کار می‌رود.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><strong>Topical Minoxidil:</strong> با توجه اینکه ماینوکسیدیل در درمان طاسی آراتا اثر چندانی ندارد و مطالعات مختلف نتایج متناقضی از اثربخشی آن نشان دادهاند. اما به دلیل ایمن بودن و عوارض کم در بسیاری از موارد به عنوان درمان جانبی بکار می‌رود.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">در طاسی آندروژنیک داروهای آنتی آندروژنیک مانند فیناستراید جزو خط اول درمان هستند. مطالعات اندکی نیز در مورد سایر ترکیبات مانند استفاده از سیکلوسپورین خوراکی و تاکرولیموس موضعی صورت گرفته‌است.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"> </p><h3 style="text-align: start;">مراقب رژیم غذایی خود باشید</h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">همان طور که می‌دانید ساختار بدن و بافت‌های ما از پروتئین تشکیل شده است. این مورد شامل مو‌های شما نیز می‌شود. از این رو باید توجه داشته باشید که روزانه پروتئین کافی به بدن شما می‌رسد یا نه؟ بهترین منابع پروتئین برای بدن: شیر، سفیده تخم‌مرغ، انواع گوشت‌ها سفید مانند گوشت ماهی است. یکی دیگر از راه‌های حفاظت از موی سر این است که شما دو یا سه بار در هفته از غذا‌هایی که دارای امگا ۳ بالایی هستند، استفاده کنید. در این بین ماهی قزل آلا می‌تواند گزینه مناسبی باشد. البته استفاده از برخی روغن‌های طبیعی که سرشار از امگا ۳ هستند به همراه سالاد، می‌تواند گزینه مناسبی برای تامین نیاز‌های موی سر شما باشد.</p><h3 style="text-align: start;">دریافت هر چه بیشتر از انواع ویتامین‎ها و مواد معدنی مفید</h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">وجود ویتامین A. برای مو‌های بسیار حائز اهمیت است. چرا که این ویتامین به سنتز چربی‌ها کمک می‌کند. شما می‌توانید با مصرف انواع سبزیجات، هویج و تخم مرغ نیاز بدن‌تان به ویتامین A. را برطرف کنید. از آن‌جایی که ویتامین B۱۲ برای ایجاد هر چه بیشتر گلبول‌های قرمز خون نقش اساسی دارد و این کار به نوبه خود باعث می‌شود تا خون بیشتری به بافت‌های شما برسد؛ هر چقدر خون بیشتر به بافت‌های شما، به ویژه ریشه مو‌های‌تان برسد شادابی و سلامت آن بیشتر حفظ می‌شود. وجود آهن و ویتامین C. می‌تواند برای سلامت مو‌های‌تان کاملا ضروری باشد. از این رو سعی کنید مواد غذایی سرشار از آهن مثل گوشت قرمز و مواد غذایی سرشار از ویتامینC. همچون مرکبات را در برنامه غذایی خود لحاظ کنید. از یاد نبرید که حتما از مواد غذایی سرشار از ویتامین E. در برنامه غذایی خود بهره ببرید. چرا که این ویتامین گردش خون را تسریع می‌کند. از این رو مواد مغذی بهتر به بافت‌های بدن منتقل می‌شود.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">مو‌های شما نیز برای رشد به وجود چنین ویتامینی نیازمند است. از منابع مهم ویتامین E. می‌توان به بادام درختی، گوجه فرنگی و اسفناج پخته شده اشاره کرد. برخی از مهم‌ترین مواد معدنی برای سلامتی مو عبارتند از: کلسیم، مس، آهن، منیزیم و روی. شما می‌توانید مقدار زیادی از این مواد را در سبزیجات مورد علاقه خود پیدا کنید. البته با توجه به دستور پزشک شما می‌توانید از برخی مکمل‌ها نیز برای رفع نیاز بدنتان به مواد معدنی استفاده کنید. از یاد نبرید به هیچ عنوان در مصرف مواد مکمل زیاده روی نکنید و در صورت امکان حتما با یک پزشک متخصص تغذیه پیش از مصرف مشورت داشته باشید.</p><h3 style="text-align: start;">تنظیم کردن هورمون‌ها بدن</h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">بسیاری از افراد به خاطر عدم تعادل در هورمون خود، مو‌های‌شان را بدون داشتن مشکل خاصی از دست می‌دهند. در بیشتر موارد عدم تعادل بین هورمون‌ها، بدون انجام آزمایش قابل شناسایی نیست. در چنین شرایطی حتما با یک پزشک متخصص مشورت کنید تا در صورت نیاز با تجویز برخی داروها، هورمون‌های‌تان تنظیم شود. البته برخی مواد غذایی نیز می‌توانند باعث تنظیم هورمون بدنتان شوند.</p><h3 style="text-align: start;">مراجعه به دکتر برای شناسایی دلیل ریزش موی غیر عادی</h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">برخی از شرایط بهداشتی همچون استرس، بیماری تروئید، کم خونی و حتی استفاده از برخی دارو‌های قلبی می‌تواند باعث ریزش بیش از اندازه مو شوند. در چنین شرایطی حتما با یک پزشک مشورت کنید تا مطمئن شوید چنین شرایطی باعث ریزش موی شما نشده‌اند.</p><h3 style="text-align: start;">نوشیدن آب بیشتر</h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">حفظ آب بدن برای رشد بافت‌ها و سلامت بدن بسیار ضروری است. بافت مو به طور عمده از آب تشکیل شده است. این به این معناست که شما باید روزانه ۶۴ اونس (۱۷۶۲ گرم) آب مصرف کنید. از یاد نبرید نوشیدن نوشابه‌های کربناتی گازدار، می‌تواند باعث نابودی مو‌های شما در دراز مدت شوند.</p><h3 style="text-align: start;">از بین بردن عادت‌های بد</h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">سیگار کشیدن می‌تواند غلظت خون را بالا ببرد. از این رو خون کمتری به سلول‌های موی شما می‌رسد و این نارسایی می‌تواند باعث ریزش موی سرتان شود. البته مصرف کافئین سیستم ایمنی بدن را مختل می‌کند و باعث بروز مشکلات بسیار زیادی برای مو‌های شما می‌شود و در نتیجه باعث ریزش آن‌ها می‌شود.</p><h3 style="text-align: start;">حفظ صلح</h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">شاید جالب باشد که بدانید در اکثر مواقع ریزش مو با داشتن استرس و تنش‌ها رابطه مستقیم دارد. سعی کنید همواره خود را از تنش‌ها دور کنید و از استرس‌های بی‌مورد اجتناب کنید تا کمتر با ریزش مو روبه‌رو شوید. انجام برخی از ورزش‌های آرامش بخش می‌تواند کمک کننده خوبی باشد.</p><h3 style="text-align: start;">ورزش کردن منظم</h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">ورزش کردن منظم می‌تواند باعث سلامت تمام اعضای بدن حتی مو‌های تان شود. البته وقتی شما ورزش می‌کنید؛ عرق و سموم اضافی بدن، از طریق غد‌ه‌های عرقی پوست به بیرون جریان می‌یابد. سعی کنید با هر بار ورزش کردن خودتان را به خوبی بشویید تا از مضرات مواد خارج شده از بدن در امان باشید.</p><h3 style="text-align: start;">ماساژ پوست سر با روغن‌های طبیعی</h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">ماساژ پوست سر کمک می‌کند تا فولیکول‌های مو تحریک شوند. این تحریک باعث می‌شود تا مو‌ها بهتر رشد کنند. شما می‌توانید هر نوع روغن طبیعی مانند روغن زیتون، نارگیل، بادام را به همراه چند قطره اسانس اسطوخدوس یا رزماری اضافه کنید و به آرامی پوست سرتان را ماساژ دهید و پس از یک ساعت آن را به خوبی بشویید. اگر می‌خواهید از فواید این نوع ماساژ بهره ببرید سعی کنید در طول یک هفته یک بار این کار را انجام دهید.</p><h3 style="text-align: start;">استفاده از مواد سرشار از آنتی اکسیدان‌ها</h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">چای سبز حاوی آنتی اکسیدان‌هایی است که باعث جلوگیری از ریزش مو و افزایش رشد مو می‌شود. برای اینکه بتوانید از خواص چای سبز بهره ببرید سعی کنید، چای کیسه‌ای سبز را درون آب جوش قرار داده و بعد از خنک شدن روی پوست سر خود بمالید و پس از گذشت یک ساعت موی سر خود را به خوبی بشویید.</p><h3 style="text-align: start;">استفاده مناسب از ابزار‌های آرایشگری</h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">اگر می‌خواهید از سشوار استفاده کنید، سعی کنید آن را در دمای پایین تنظیم کنید. چرا که گرمای زیاد باعث نابودی مو و ریشه آن می‌شود. اگر مجبور نیستید به هیچ وجه مو‌های خود را رنگ نکنید؛ چرا که مواد شیمیایی موجود در رنگ‌ها می‌توانند به بافت مو آسیب برسانند و به مرور زمان باعث نابودی آن‌ها شوند. اگر از ژل مو یا اسپری مو استفاده می‌کنید، قبل از خشک شدن مو‌ها آن‌ها را شانه کنید؛ چرا که وقتی مواد خشک شوند، مو‌ها اگر شانه بخورند شکننده‌تر می‌شوند و این کار می‌تواند باعث آسیب‌دیدگی آن‌ها شود. پس از شستشوی سرتان بلافاصله مو‌های خیس‌تان را شانه نکنید؛ چرا که این کار می‌تواند باعث آسیب دیدگی آن‌ها شود. در هنگام شانه کردن سعی کنید از شانه‌هایی با دندانه‌های نرم‌تر استفاده کنید. از یاد نبرید که مو‌ها در حالت خیس آسیب پذیرتر هستند.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">در کنار تمام این کارهای ابتدایی ک در بالا ذکر شده است می توان از موارد دیگری همچون شامپو حاوی ماینوکسدیل آمپول های بیوتن بپانتین و مکملهای جلوگیری از ریزش مو در در این روزها بسیار فراوان شده است استفاده کرد ..</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">برخی مواد غذایی می توانند به سود پوست سر و مو باشند، در شرایطی که برخی دیگر نتایجی معکوس را رقم می زنند.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">پرهیز از شیرینی</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">وقتی یک ماده غذایی سرشار از قند یا تهیه شده از آرد پالایش شده، مانند نان سفید یا دونات را مصرف می کنید، قند خون افزایش چشمگیری را تجربه می کند که ترشح انسولین را تحریک می کند. این شرایط موجب می شود تا بدن آندروژن های بیشتری ترشح کند. این هورمون می تواند موجب کاهش فولیکول های موی شما شود و به طور بالقوه ریزش مو را در پی داشته باشد.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">پرهیز از پروتئین حیوانی بیش از حد</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">رژیم غذایی کتو به کاهش اندازه دور کمر کمک می کند، اما گزینه چندان مناسبی برای موهای شما نیست. پروتئین عنصری کلیدی برای رویش قوی مو است، اما مصرف بیش از حد پروتئینی که از منابع حیوانی تامین می شود ممکن است به قیمت کمبود مواد مغذی دیگر تمام شود. در عوض مصرف فیبر بیشتر و پروتئین های گیاهی را مد نظر قرار دهید. از این طریق دامنه گسترده‌تری از مواد مغذی که برای سلامت کلی بدن ضروری هستند را دریافت خواهید کرد و به بهبود سلامت مو نیز کمک می کنید. به میزان کافی سیستین، اسید آمینه پیش ساز کراتین، مصرف کنید. کراتین پروتئین ساختاری اصلی در مو است. از منابع خوب برای سیستین می توان به بروکلی، جوانه گندم، و فلفل های قرمز اشاره کرد.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">پرهیز از غذاهایی با محتوای روی و آهن کم</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">کمبود روی و آهن می تواند اثر چشمگیری بر سلامت مو داشته باشد. اگر دوست دارید از رشد قوی و سالم مو بهره‌مند شوید، تامین آهن از مواد غذایی حیوانی، به ویژه گوشت گاو، مرغ، و ماهی اهمیت دارد. اگر علاقه ای به مصرف گوشت ندارید می توانید سبزیجات برگدار را در رژیم غذایی خود جای دهید. مصرف غذای دریایی مانند صدف چروک و غلات کامل نیز به تامین روی کمک می کند.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">پرهیز از ماهی های پر از جیوه</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">مصرف ماهی های حاوی اسیدهای چرب امگا-3 به کاهش التهاب و تشویق رشد مو کمک می کند. اما از غذاهای دریایی با محتوای جیوه بالا مانند شمشیر ماهی پرهیز می کنید، زیرا می تواند به ریزش مو منجر شود. انتخاب های سالم‌تر شامل سالمون، تن، و هالیبوت می شوند که سرشار از منیزیم نیز هستند.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">پرهیز از الکل</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">نوشیدنی های الکلی می توانند در چگونگی سوخت و ساز روی در بدن اختلال ایجاد کنند، که یک ماده معدنی مهم برای حفظ سلامت مو محسوب می شود. همچنین، مصرف الکل می تواند به کم آبی بدن منجر شود که این شرایط نیز بر مو اثرگذار است. الکل می تواند مو را خشک‌تر، شکننده‌تر و هرچه بیشتر مستعد شکستگی سازد.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">پرهیز از غذاهای چرب</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">غذاهای سرشار از چربی های اشباع و روغن های هیدروژنه می توانند موجب مسدود شدن منافذ پوست، حتی روی پوست سر شوند. این شرایط می تواند به ریزش مو منجر شود. برای تهیه غذاهای سرخ کردنی محبوب خود می توانید از هواپز و روغن اندک استفاده کنید.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">بیشتر مصرف کنید: دارچین</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">دارچین گردش خون را در بدن بهبود می بخشد و پوست سر نیز از این شرایط بی نصیب نمی ماند. این به معنای ارسال مواد مغذی بیشتر به فولیکول های مو است که رشد سریع‌تر و سالم‌تر مو را ممکن می سازد.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">استفاده از سیب زمینی شیرین و کدو مسما</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">میوه ها و سبزیجاتی که دارای رنگ نارنجی درخشان هستند، مانند سیب زمینی شیرین، کدو مسما، انبه، کدو تنبل، و حتی گوآوا برای حفظ سلامت مو بسیار مفید هستند. آنها سرشار از بتا کاروتن هستند که در بدن به ویتامین A تبدیل می شود و پوست سر را به تولید یک چربی سالم به نام سبوم تشویق می کند که درخشش و رطوبت بیشتر را برای مو به ارمغان می آورد. با این وجود، نباید در مصرف ویتامین A زیاده‌روی کرد، زیرا می تواند به ریزش مو منجر شود.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">مصرف بادام</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">بادام سرشار از ویتامین E است. این ماده مغذی که از خواص آنتی اکسیدانی برخوردار است به ترمیم بافت و کاهش التهاب کمک کرده و رشد مو را تشویق می کند. از دیگر منابع خوب برای ویتامین E می توان به دانه های آفتابگردان، دانه های کاج، اسفناج، و آووکادو اشاره کرد.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">مصرف نخود</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">نخود سرشار از ویتامین B9 است که به نام اسید فولیک نیز شناخته می شود و یک ماده مغذی مهم دیگر برای حفظ سلامت مو است. سبزیجات برگدار سبز، بوک چوی، کیل، اسفناج و برگ شلغم نیز از دیگر منابع خوب برای این ویتامین هستند. اسید فولیک به تولید گلبول های قرمز خون کمک می کند که اکسیژن و مواد مغذی را به بخش های مختلف بدن انتقال می دهند و مو نیز از این شرایط بی نصیب نمی ماند.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">محصولات مرتبط در <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com" style="font-size: 10pt;">داروخانه آنلاین</a> <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com" style="font-size: 10pt;">دکتر علیزاده ثانی</a></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%88%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%81%D9%86-212862" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%88%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%81%D9%86-212862" style="font-size: 10pt;">ای سی ام لوسیون ضد ریزش موی نووفن</a></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%88-237369" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%88-237369" style="font-size: 10pt;">اریکه سرم ضد ریزش مو</a></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A2%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88-%D8%B6%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-145456" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A2%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88-%D8%B6%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-145456" style="font-size: 10pt;">لورآل پاریس السو شامپو ضد ریزش مردانه</a></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9" style="font-size: 10pt;">خرید شیر خشک</a></p>

برند پریم <h1 style="font-family: Tahoma; font-size: 2em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/07/10/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85-PRIME-102424/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/07/10/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85-PRIME-102424/" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">برند پریم </a></h1><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> </p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/07/10/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85-PRIME-102424/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/07/10/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85-PRIME-102424/" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">برند پریم</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">یکی از بهترین لوازم آرایشی بهداشتی محصولات مراقبت از پوست ایرانی<span> </span><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/07/10/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85-PRIME-102424/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/07/10/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85-PRIME-102424/" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">برند پریم</a><span> </span>می باشد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">پوست به عنوان بزرگترین ارگان بدن،نقش عمده ای در حفاظت فرد در برابر  آسیب های محیطی از قبیل عوامل میکروبی،قارچی،ویروسی ،اشعه uv خورشید،رادیکال های آزاد و آلودگی وا ایفا می کند. از سوی دیگر پوست ،سموم بدن را از راه مجرای غدد عرق و چربی به بیرون می ریزد. به همین دلیل این ارگان حیاتی،باید روزانه و با استفاده از لوازم آرایشی بهداشتی حرفه ای و استاندارد،به طور خاصی مراقبت و شستشو شود. در حقیقت پوست سالم،نشانه ای از سلامت عمومی بدن است و مراقبت خوب از آن به شما در داشتن احساس رضایت و زیبایی کمک می کند.</p><h2 style="font-family: Tahoma; font-size: 1.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">معرفی شرکت برند پریم</h2><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">این شرکت لوازم آرایشی بهداشتی متنوعی تحت عنوان ((پریم )) که به عنوان یکی از بزرگترین برندهای لوازم آرایشی بهداشتی در ایران شناخته شده است ،با کیفیت و استاندارد بالا طراحی و تولید می نماید.به کار گیری تخصصی ترین و با کیفیت ترین نوع ترکیبات به دست آمده از بهترین لابراتورهای دنیا در فرمولاسیون محصولات پریم سبب شده تا این محصول توسط متخصصان پوست برای انواع پوست و در همه سنسن توصیه شود.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">برای مراقبت از پوست خود حتما از لوازم آرایشی و بهداشتی مناسب استفاده کنید. قبل از قرار گیری در هوای آزاد و به خصوص نور خورشید حتما از کرم ضد آفتاب مناسب استفاده کنید. برای پیشگیری از ایجاد چین و چروک در پوست حتما از کرم ضد چروک و لوازم آرایشی بهداشتی مخصوص چروک های پوست استفاده کنید.لابراتور پریم در این زمینه لوازم آرایشی و بهداشتی بسیار خوبی ارائه کرده است. محصولات پریم با توجه به نیازهای ویژه هر نوع پوست در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">محصولات <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/07/10/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85-PRIME-102424/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/07/10/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85-PRIME-102424/" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">برند پریم</strong></a> در <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">داروخانه آنلاین</a> <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">دکتر علیزاده ثانی</a>:</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-149202" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-149202" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">پریم کرم ترک پوست</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%98%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B2-213442" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%98%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B2-213442" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">پریم ژل-کرم اتوبرنز</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-283233" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-283233" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">پریم روغن خشک گیاهی ساده</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-378297" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-378297" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">پریم کرم مرطوب کننده 24 ساعته</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">مطال مرتبط</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">مطالب مرتبط</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1-102302" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1-102302" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">برند سلوکور</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">خرید شیرخشک</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/05/28/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-102251" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/05/28/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-102251" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">نمایندگی محصولات اپتیموم</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-102297" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-102297" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">نمایندگ یمحصولات راک دارو</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/03/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%AF-101443" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/03/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%AF-101443" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">نمایندگی محصولات نوتریمد</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/04/15/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%86-101761" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/04/15/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%86-101761" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">نمایندگی محصولات بی اس ان</a></p>

منابع گیاهی مفید برای ورزشکاران <h1 style="font-family: Tahoma; font-size: 2em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/07/06/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-102408/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/07/06/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-102408/" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">منابع گیاهی مفید برای ورزشکاران</a></h1><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">منابع گیاهی بسیاری هستند که بدلیل عادت های غذایی یا دخالت سلیقه و حتی سبک تغذیه بومی از دستورات غذایی ما حذف شده اند. باید آنها را یادآوری کنیم تا بازهم به غذاهایمان برگردند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">اما در این میان افرادی چون ورزشکاران هستند که نباید سبزیجات و منابع گیاهی را از برنامه ی غذایی خود حذف کنند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">پیش از این در مقاله ای به تعدادی از <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/07/05/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-102406/" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/07/05/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-102406/" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">سبزیجات مفید و پروتئین دار</a> اشاره کردیم.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">اینجا به منابعی اشاره خواهیم کرد که باید به برنامه غذایی ما اضافه شود و علاوه بر تمام مردم برای ورزشکاران بشدت مهم و مفید است.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">انواع جوانه ها</strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">جوانه ها از دانه ها مفیدترند زیراکه طی جوانه زدن، نشاسته، پروتئین و چربی های موجود در دانه به واحدهای کوچک تری تجزیه می شود و قابلیت هضم و جذب بهتری پیدا می کند.امروزه در فروشگاه ها جوانه های مفیدی چون جوانه ماش، گندم، شبدر، یونجه و حتی جوانه حبوباتی چون عدس و نخود در بسته بندی های بهداشتی یافت میشود. میتوان در سالادها ، ترکیب با ماست ، یا با ساندویچ ها و انواع همبرگر ها  از این جوانه ها استفاده کرد.برخی بصورت خام برخی هم بعد از کمی تفت دادن استفاده میکنند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">سویا</strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">میزان پروتئین موجود در این دانه گیاهی از هر نوع حبوبات پروتئینی بیشتر است. هر پیمانه (220 گرم) سویای پخته شده حاوی 28 گرم پروتئین گیاهی است که تقریبأ با میزان پروتئین موجود در 150 گرم گوشت مرغ برابری می کند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">آووکادو</strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">منبع ویتامین B ، ویتامین A، ویتامین E، پتاسیم، منیزیم، مس، آهن و روی. اینها تنها بخشی از خواص این میوه ی طلایی است.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">لوبیا سبز</strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">سرشار از پروتئین است و اگر از آن در کنار وعده های غذاییتان استفاده کنید میتوانید حداقل نیاز روزانه ی خود را به پروتئین برطرف کنید.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">جودوسر</strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">ماده غذایی بسیار مغذی ای برای ورزشکاران است. جو دو سر غله ای است که برای قلب مفید بوده و منبع خوبی از کربوهیدرات ها، فیبر محلول، پروتئین، ویتامین  BوE ، مواد معدنی، آنتی اکسیدان ها، کلسیم، منگنز، منیزیم، آهن، روی، اسید فولیک، سلنیوم، فسفر، پتاسیم و سدیم است.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">محصولات پروتئینی مفید در سایت<span> </span><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">داروخانه آنلاین</a> <span> </span><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">دکتر علیزاده ثانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> مطالب مرتبط</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1-102302" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1-102302" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">برند سلوکور</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">خرید شیرخشک</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/05/28/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-102251" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/05/28/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-102251" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">نمایندگی محصولات اپتیموم</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-102297" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-102297" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">نمایندگ یمحصولات راک دارو</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/03/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%AF-101443" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/03/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%AF-101443" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">نمایندگی محصولات نوتریمد</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/04/15/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%86-101761" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/04/15/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%86-101761" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">نمایندگی محصولات بی اس ان</a></p>

برند سلوکور <h1 style="font-family: Tahoma; font-size: 2em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1-102302" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1-102302" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">برند سلوکور</a></h1><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">کمپانی <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1-102302" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1-102302" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">برند سلوکور</strong></a> یکی از پر افتخار ترین کمپانی های تولید مکمل های بدنسازی و مکمل های ورزشی می باشد که جوایز زیادی در این زمینه به خود اختصاص داده است .</p><h2 style="font-family: Tahoma; font-size: 1.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">معرفی<span> </span><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1-102302" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1-102302" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">برند سلوکور</a></h2><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">شرکت Cellucor همواره کمپانی متعهد به تولید محصولاتی با کیفیت ، خلاقانه و نتیجه بخش بوده است . این ویژگی ها دلیل تمایز کمپانی سلوکور آمریکا با سایر کمپانی های دیگر در بازار است . به طور مداوم ، تمامی مکمل های سلوکور به روز رسانی می شوند تا پیشرفته ترین و به روز ترین محصولات را تولید کنند و به شما کمک کنند تا هر چه سریع تر به هدف خود برسید . تیم سلوکور ، تیمی بسیار قوی در بخش سرویس دهی به مشتری را دارد و دسترسی به محصولات این کمپانی در هر نقطه از جهان ، بسیار راحت می باشد . در زمینه صفحه های مجازی نیز از فعال ترین کمپانی ها می باشد تا با افتخار محصولات خود را به دنیا عرضه نماید .</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">تاریخچه<span> </span><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1-102302" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1-102302" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">برند سلوکور</a></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1-102302" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1-102302" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">برند سلوکور</strong> </a>نوتریشن در سال 2002 وارد بازار شد و در آمریکا در ایالت تکزاس مستقر است . در سال 2012 ، سلوکور اعلام کرد تعدادی مکمل بدنسازی جدید به محصولات خود اضافه خواهد کرد . که محصولات شامل ترموژنیک ها ، سوپر HD و یک مکمل چربی سوز ، CLK بود . همچنین در سال 2012 خط کور پرفورمنس سلوکور شروع به کار کرد . خط کور پرفورمنس مکمل های آمینو اسید شاخه ای ، کراتین و پروتئین را تولید می کردند . <br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;" />در پایان سال 2012 ، <strong style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">سلوکور</strong> اعلام کرد که تغیراتی در کور پرفورمنس وی ایجار خواهد شد و طعم های جدیدی را به این مکمل پروتئین اضافه کرد .<br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;" />در سال 2013 ، برخی محصولات را مانند M5 اکستریم را دوباره تولید کرد و آن را M5 ریلودد ( Cellucor M5 Reloaded ) نام نهاد . این محصول عضله سازی قوی است . همچنین در سال 2013 آلفا آمینو اسید را که یک نوشیدنی آمینو اسید بود تولید کرد . <br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;" />خط اصلی سلوکور ، سری کروم می باشد که شامل محصولات قبل از تمرین ، در حین تمرین و پس از تمرین است . یکی از محصولات پرطرفدار آن ، مکمل قبل تمرین آن C4 اکستریم می باشد . دیگر خط تولید سلوکور ، خط کور پرفورمنس می باشد که پروتئین وی کور پرفورمنس وی 100% از محصولات این خط است .</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1-102302" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1-102302" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">برند سلوکور</strong></a> اسپانسر بسیاری از ورزشکاران از جمله جن جول و کالوم ون موگر است .</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">محصولات مرتبط در <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">داروخانه آنلاین</a> <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">دکتر علیزاده ثانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C-136715" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C-136715" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">سلوکور سی ال ای</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C-4-%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-148454" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C-4-%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-148454" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">سلوکور سی 4 پری ورک اوت ( پمپ )</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D9%86-346112" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D9%86-346112" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">سلوکور کازئین</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">مطالب مرتبط</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">خرید شیرخشک</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/05/28/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-102251" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/05/28/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-102251" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">نمایندگی محصولات اپتیموم</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-102297" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-102297" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">نمایندگ یمحصولات راک دارو</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/03/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%AF-101443" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/03/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%AF-101443" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">نمایندگی محصولات نوتریمد</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/04/15/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%86-101761" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/04/15/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%86-101761" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">نمایندگی محصولات بی اس ان</a></p>

9 دلیل ریزش مو و راه های درمان آن <p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/29/9-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%88-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86-102386/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/29/9-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%88-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86-102386/" style="font-size: 10pt;">9 دلیل ریزش مو و راه های درمان آن</a></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">یزش زیاد مو باعث هراس و نگرانی است. اما خوشبختانه درمان‌های مختلفی هم برای آن وجود دارند. ما در این مطلب، ۹ دلیل ریزش مو و روش درمان آن‌ها را شرح داده ایم.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">1. بیماری تلوگن افلویوم (Telogen effluvium)</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">Telogen effluvium، بیماری پوسته سر است که پس از بارداری، جراحی های مهم، کاهش وزن شدید یا استرس زیاد به وجود می آید. در اثر این پدیده شما هر روز دسته دسته موهای خود را به ویژه هنگام شامپو کردن، حالت دادن یا شانه زدن آنها از دست خواهید داد. این مساله می تواند عوارض جانبی برخی از داروها همچون داروهای ضدافسردگی، ضد اضطراب و کاهش دهنده التهاب نیز باشد. در طول این بیماری، موها پیش از اینکه از پوسته سر بیرون بیایند بسیار سریعتر از حالت نرمال، از فاز رویش به فاز استراحت می رسند.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"> نشانه ها: خانم ها به طور طبیعی 6 هفته تا 3 ماه پس از اتفاق های استرس زا دچار ریزش موی شدید می شوند. در بیشترین حد این بیماری ممکن است مشت مشت موهای خود را از دست بدهید.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">روش های درمان: در برخی موارد، همچون بارداری یا جراحی های مهم، باید صبر کنید تا این دوره ریزش تمام شود. اما اگر در نتیجه مصرف داروها ریزش موی شدید دارید، با پزشک صحبت کنید تا دوز آن را کاهش دهد. اگر در نتیجه استرس دچار این مشکل شده اید نیز بهترین راه کم کردن اضطراب و هیجان های منفی است.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">  2. ریزش موی ارثی</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">ریزش موهای ارثی یکی از دلایل رایج ریزش موی سر است. این مشکلی است که ممکن است فرد، ژن آن را از پدر یا مادر خود دریافت کند.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">نشانه ها: نشانه های ریزش موی ارثی از اوایل 20 سالگی آغاز می شود. اگر هر دو  پدر و مادر این مشکل را داشته باشند، فرزند هم دچار آن خواهد شد. ریزش موها در برخی از افراد پراکنده است یعنی بخش های مختلفی از سر دچار ریزش مو می شود. برخی هم فقط بخش مشخصی ار سرشان می ریزد.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">روش های درمان: با کمک ماینوکسیدیل می توانید تا حدی جلوی ریزش موها را بگیرید. برای این منظور باید روزی دومرتبه از این محلول استفاده کنید. داروهایی نیز برای جلوگیری از ریزش موها برای مردان و زنان وجود دارد. البته خانم ها باید مراقب عوارض جانبی این داروها باشید. مصرف ماینوکسیدیل برای زنان باردار یا شیرده ممنوع است. برای مردان نیز از داروهای خوراکی و فاینستراید استفاده می شود.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">  3. کم کاری غده تیروئید</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">میلیون ها نفر که بیشتر آنها را زنان تشکیل می دهند از بیماری های تیروئید رنج می برند. هنگامی که بدن شما خیلی کم هورمون تیروئید را ترشح کند، گفته می شود که دچار کم کاری غده تیروئید هستید. تیروئید هورمونی است که مسوول متابولیسم بدن، ضربان قلب و حالت های روحی انسان است. اگر بدن تیروئید زیادی تولید کند، پرکاری غده تیروئید دارید. هورمون تیروئید مسوول همه چیز در بدن از مصرف اکسیژن بدن گرفته تا رشد مو، پوست و ناخن ها است. وقتی این هورمون به اندازه کافی و درست در بدن ترشح نشود شما شاهد تغییراتی در بدن خود خواهید بود.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"> نشانه ها: کم کاری غده تیروئید باعث افزایش وزن، خستگی، یبوست، افسردگی و اخلال در تمرکز می شود. مو، ناخن و پوست نیز مواردی هستند که در نتیجه این بیماری آسیب می بینند. این مساله بیشتر در خانم های بالای 50 سال بسیار رایج است.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">پر کاری غده تیروئید نیز باعث کاهش وزن، تپش قلب نامنظم، عصبی بودن، پرخاشگری، اسهال، پوست مرطوب، ضعف عضلانی و تغییر حالت چشم می شود. در نتیجه این بیماری چون متابولیسم بدن زیاد می شود، ممکن است موهای خود را نیز از دست بدهید.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">روش های درمان: برای بیماری های تیروئید باید به پزشک مراجعه کنید تا داروهای مناسب با دوز کافی را برای شما تجویز کند.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"> 4. لوپوس (زخم پوستی)</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">لوپوس نوعی بیماری مزمن خود ایمن است که خود سیستم ایمنی بدن به بافت های سالم آسیب می رساند. حدود 1.5 میلیون نفر از مردم دنیا به این بیماری دچار هستند و بیشتر آنها را زنان تشکیل می دهند که در طول سال های باروری تحت تاثیر این بیماری قرار دارند.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"> </p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">نشانه ها: لوپوس اصولا با خستگی مفرط، سردرد، زخم های دهانی و مفاصل متورم همراه است. بسیاری از مردم در قسمت استخوانی بینی خود دچار لکه پروانه ای شکل هستند و حساسیت بالایی به نور خورشید پیدا می کنند. از دیگر نشانه های آن باید به تب، ورم دست و پا و پف اطراف چشم ها، درد سینه و کم خونی اشاره کرد. بیشتر مردم نیز موهای خود را از دست می دهند. از آنجا که این نشانه ها در شرایط دیگر نیز ممکن است بروز کنند لوپوس را مقلد بزرگ نام نهاده ا ند. </p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">روش های درمان: اگر دچار ریزش مو و درد مفاصل، خستگی و دیگر نشانه های لوپوس شدید حتما به متخصص روماتیسم مراجعه کنید. احتمالا پزشک برایتان داروهای خوراکی همچون پرد نیزون تجویز می کند. اگر لکه های در کاسه سر خود دارید باید به متخصص پوست مراجعه کنید تا لوسیون های مناسب برایتان تجویز کند.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"> 5. کمبود آهن</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">خانم هایی که پریودهای سخت دارند یا غذاهای آهن‌دار مصرف نمی کنند ممکن است در خطر کمبود آهن قرار داشته باشند. کمبود آهن منجر به کم شدن سول های قرمز خونی می شود. گلبول های قرمز خون مسوول حمل اکسیژن و هموگولوبین هستند و انرژی لازم را به انسان می رسانند.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">نشانه ها: کمبود آهن باعث خستگی مفرط، ضعف و رنگ پریدگی می شود. این بیماری ممکن است با سردرد، اختلال در تمرکز، دست و پای سرد و ریزش مو نیز همراه باشد.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">روش های درمان: غذاهایی که حاوی آهن هستند همچون گوشت گوساله، ماهی، سبزیجات سبز، حبوبات و غلات زیادی مصرف کنید. این غذاها را به همراه غذاهایی که ویتامین c دارند مصرف کنید تا آهن آنها به خوبی جذب شوند. خانم ها به 18 میلی گرم آهن در طول روز نیاز دارند و پس از یائسگی نیز به 8 میلی گرم آهن در طول روز نیاز دارند. اگر قصد دارید از مکمل های آهن استفاده کنید حتما پیش از مصرف با پزشک خود هماهنگ کنید. برای جلوگیری از ریزش مو می توانید از قرص های آهن استفاده کنید.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"> 6. کیست تخمدان</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">خیلی از خانم ها از عارضه کیست تخمدان رنج می برند. این بیماری می تواند از 11 سالگی آغاز شود و باعث عدم تعادل هورمونی می شود. PCOS  اصولا منجر به ناباروری نیز می شود.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"> نشانه ها: PCOS می تواند باعث رشد موهای صورت، پریودهای نامنظم، اکنه و کیست تخمدان شود. اگر به ریزش موی سر دچار شده اید، ممکن است متوجه شوید رشد موهای دیگر قسمت های بدنتان افزایش یافته است. اینها نشانه های کیست تخمدان هستند.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">روش های درمان: بیشتر بیماری های PCOS با قرص های ضدبارداری قابل درمان هستند. این داروها حاوی ضد استروئیدهای قوی هستند که مانع از ترشح تستوسترون می شود. اگر نمی توانید از قرص های ضدباراداری استفاده کنید، ممکن است پزشک، داروهایی همچون اسپیرونولاکتون برایتان تجویز کند که مانع از ترشح هورمون های مردانه می شوند. کاهش وزن نیز می تواند در کاهش تاثیرات هورمون های مردانه موثر باشد.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">ادامه مطلب با کلیک روی <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/29/9-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%88-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86-102386/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/29/9-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%88-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86-102386/" style="font-size: 10pt;">9 دلیل ریزش مو و راه های درمان آن</a> </p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88" style="font-size: 10pt;">خرید محصولات مراقبت از مو </a>در <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com" style="font-size: 10pt;">داروخانه آنلاین</a> <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com" style="font-size: 10pt;">دکتر علیزاده ثانی</a></p><h1 style="text-align: start;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%85%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%84-759900" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%85%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%84-759900" style="font-size: 10pt;">بیول آدامس مو اکسترا استرانگ حاوی روغن آلوئه ورا و موم زنبور عسل</a></h1><h1 style="text-align: start;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84-%DA%98%D9%84-%D9%85%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8-602615" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84-%DA%98%D9%84-%D9%85%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8-602615" style="font-size: 10pt;">بیول ژل موی سر مرطوب</a></h1><h1 style="text-align: start;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84-%DA%98%D9%84-%D9%85%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-482825" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84-%DA%98%D9%84-%D9%85%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-482825" style="font-size: 10pt;">بیول ژل موی سر با قدرت نگاه دارندگی بسیار بالا</a></h1><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9" style="font-size: 10pt;">خرید شیرخشک</a></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"> <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/05/28/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-102251" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/05/28/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-102251" style="font-size: 10pt;">نمایندگی محصولات اپتیموم</a></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-102297" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-102297" style="font-size: 10pt;">نمایندگ یمحصولات راک دارو</a></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/03/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%AF-101443" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/03/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%AF-101443" style="font-size: 10pt;">نمایندگی محصولات نوتریمد</a></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/04/15/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%86-101761" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/04/15/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%86-101761" style="font-size: 10pt;">نمایندگی محصولات بی اس ان</a></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"> </p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"> </p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"> </p>

چه نوع مواد غذایی باعث افزایش شیر مادران میشود؟ <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/22/%DA%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-102366/" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/22/%DA%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-102366/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/22/%DA%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-102366/" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"><span data-mce-style="font-size: 2em;" style="font-family: Tahoma; font-size: 2em;">چه نوع مواد غذایی باعث افزایش شیر مادران میشود؟</span></a></p> <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">ترشح شیر مادر با آن چه که شما در طول روز می خورید و می نوشید ارتباط موثر دارد. </p> <h2 style="font-family: Tahoma; font-size: 1.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">تعدادی از غذاهایی که باعث افزایش شیر می شود</h2> <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">مصرف آجیل باعث افزایش شیر مادران میشود</p> <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">خوردن از گوشت ماهی، تخم‌مرغ، مرغ یا حبوبات ( حبوبات حداقل 8 ساعت خیس‌خورده باشد )</p> <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">خوردن کربوهیدرات‌ها ( نان، برنج، ماکارونی یا سیب‌زمینی در وعده ناهار ) در کنار موارد بالا</p> <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;" /> مصرف دوغ یا آب همراه وعده</p> <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">خوردن شام کامل</p> <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">خوردن میوه و سبزی پس از مصرف شام</p> <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;" /> پرهیز از مصرف تنقلات بی‌ارزش ( چیپس، پفک، نوشابه‌های گازدار و سوسیس و کالباس و ... )</p> <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;" /> خوردن کاهو با سرکه شیره</p> <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;" /> ترکیب آب‌میوه طبیعی ( خودتان میوه آب بگیرید ) با عسل</p> <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;" /> مصرف خوراکی‌های آبکی</p> <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;" /> حلیم و غذاهای حاوی بلغور</p> <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;" /> خوردن ماش پخته</p> <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;" /> خوردن آب هویج</p> <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">مصرف شوید و تخم ‌شوید و رازیانه ( زیاده‌روی نشود )</p> <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;" /> شربت عسل ( در یک لیوان آب، یک تا یک و نیم قاشق غذاخوری عسل را حل کرده کمی آب لیموترش تازه ( و نه آب‌لیمو) به آن اضافه کرده و روزی دو سه لیوان، خنک و جرعه‌جرعه میل کنید. این نوشیدنی معجزه‌گر، علاوه بر رفع مشکلاتی از جمله سرماخوردگی و کم‌خونی، تأثیر زیادی هم در افزایش شیر خواهد داشت )</p> <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;" /> شیر بادام ( 01 عدد مغز بادام خام پوست‌کنده را با یک لیوان آب و 1 قاشق غذاخوری عسل، 5 دقیقه در مخلوط کن، مخلوط کنید تا معجون یکنواختی به وجود بیاید )</p> <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;" /> خوردن جوانه‌گندم ( روزی یکی دو قاشق مرباخوری از پودر خشک شده یا پنج تا شش قاشق غذاخوری جوانه‌گندم تازه را به هر مدل که دوست دارید بخورید مثلاً می‌توانید روی سالاد بریزید )</p> <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">خرید شیر خشک</a><span data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"><span> </span>در د</span><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">اروخانه آنلاین</a><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">دکتر علیزاده ثانی</a></p> <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> </p> <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/05/28/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-102251" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/05/28/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-102251" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/05/28/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-102251" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">نمایندگی محصولات اپتیموم</a></p> <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-102297" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-102297" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-102297" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">نمایندگ یمحصولات راک دارو</a></p> <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/03/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%AF-101443" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/03/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%AF-101443" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/03/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%AF-101443" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">نمایندگی محصولات نوتریمد</a></p> <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/04/15/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%86-101761" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/04/15/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%86-101761" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/04/15/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%86-101761" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">نمایندگی محصولات بی اس ان</a></p>

جای زخم و لک های پوستی را چگونه برطرف کنیم؟ <h1 style="font-family: Tahoma; font-size: 2em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/21/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%88-%D9%84%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-102362/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/21/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%88-%D9%84%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-102362/" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">جای زخم و لک های پوستی را چگونه برطرف کنیم؟</a></h1><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">حتما برای شما پیش اومده که جای زخم و بخیه و آکنه و... روی پوستتون شمارو آزار بده و دائما بدنبال نوعی درمان باشید.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">درمان های پوستی دو حالت دارند:</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">درمان های خانگی و گیاهی و درمان با لوازم آرایشی و بهداشتی</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">درمانهای خانگی عموما برای کساتی کاربرد دارد که هم زمان و هم علاقه به این نوع از فعالیت ها دارند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">اما درمان های دارویی برای اقشاری از جامعه مناسب است که بشدت درگیر زندگی روزمره هستند و زمان کافی برای درست کردن ترکیبات گیاهی ندارند و از طرفی علاقه ای هم به این کار ندارند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">حال به چند مورد از درمان های خانگی و موثر اشاره خواهیم کرد.</p><h3 style="font-family: Tahoma; font-size: 1.17em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">1.   جوش شیرین</h3><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">خمیر مناسبی از جوش شیرین و آب بسازید و روی موضع مورد نظر قرار دهید تا خشک شود و این کار را 3بار در هفته انجام دهید.</p><h3 style="font-family: Tahoma; font-size: 1.17em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">2.   روغن زیتون</h3><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">روغن زیتون با رطوبت رسانی میتواند جای زخم،آکنه،ترک و... را از بین ببرد.روزانه چندقطره از روغن زیتون بروی موضع مورد نظر استفاده کنید.آلوئه ورا هم عملکردی مشابه روغن زیتون دارد.</p><h3 style="font-family: Tahoma; font-size: 1.17em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">3.   سیب زمینی</h3><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">سیب زمینی خام و آب سیب زمینی خام بدلیل نشاسته ای که دارد میتواند موجب از بین رفتن لک های پوستی شود.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/21/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%88-%D9%84%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-102362/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/21/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%88-%D9%84%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-102362/" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">ادامه مطلب </a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">محصولات مرتبط در<span> </span><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">داروخانه آنلاین</a><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"><span> </span>دکتر علیزاده ثانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">ترمیم کننده<a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87?q=%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D8%AA" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87?q=%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D8%AA" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> سیکالفیت از برند اون</a> که قدیمی ترین و پرنسخه ترین ترمیم کننده است.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">کرم <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-772109" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-772109" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">سیکادیان از برند نوروا</a> ، <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-780203" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-780203" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">کرم سیکابیو از برند بایودرما</a> ، <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B2%D8%AE%D9%85-577849" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B2%D8%AE%D9%85-577849" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">کرم اسکارفید یا سیکاتریسانت از برند اریکه</a> و.</p>

دیابت بارداری <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"> </p><h1 style="text-align: start;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/09/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-102312" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/09/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-102312" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/09/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-102312" style="font-size: 10pt;">دیابت بارداری</a></h1><p style="text-align: start; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><strong style="font-size: 9pt;">دیابت</strong> نوعی اختلال در تحمل <strong style="font-size: 9pt;">قند خون</strong> است. سلول‌های بدن ما برای رفع نیاز خود به انرژی از گلوکز یا قند خون استفاده می­‌کنند. انسولین نام هورمونی است که از لوزالمعده ترشح شده و به گلوکز اجازه ورود به سلول‌ها را می­‌دهد. هر مشکلی که در ترشح انسولین ایجاد شود یا موجب شود سلول‌های بدن به انسولین مقاوم باشند منجر به بالا رفتن <strong style="font-size: 9pt;">قند خون</strong> یا <strong style="font-size: 9pt;">دیابت</strong> می­‌شود</p><p style="text-align: start; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"> </p><p style="text-align: start; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"><img src="https://darudigitalcdn.com/file/thumb/115388w1280q70.jpg" _fcksavedurl="https://darudigitalcdn.com/file/thumb/115388w1280q70.jpg" alt="دیابت و قند" width="1280" height="854" data-mce-src="https://darudigitalcdn.com/file/thumb/115388w1280q70.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></p><p style="text-align: start; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"> </p><p style="text-align: start; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">در مقاله ی <strong style="font-size: 9pt;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D9%86%D8%AF-102298" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D9%86%D8%AF-102298" rel="noopener" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D9%86%D8%AF-102298" style="font-size: 10pt;">دیابت و قند</a> توضیح دادیم</strong> که دیابت می تواند نوع اول یا نوع دوم باشد که که به خاطر نقض در تولید یا استفاده از انسولین به وجود می آید اما در واقع نوع دیگری از <strong style="font-size: 9pt;">دیابت</strong> هست که با عنوان<strong style="font-size: 9pt;"> <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/09/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-102312" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/09/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-102312" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/09/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-102312" style="font-size: 10pt;">دیابت</a></strong><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/09/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-102312" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/09/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-102312" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/09/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-102312" style="font-size: 10pt;"> بارداری</a> شناخته می شود و در 4درصد از خانم های باردار بدون پیش زمینه ی<a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D9%86%D8%AF-102298" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D9%86%D8%AF-102298" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D9%86%D8%AF-102298" style="font-size: 10pt;"><strong style="font-size: 9pt;">دیابت و قند</strong></a> خون ظاهر می شود و اصولا بعد از به دنیا آمدن کودک این مشکل رفع می شود</p><p style="text-align: start; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">طی دروان بارداری تغییراتی در سطح هورمون­‌های مختلف بدن روی می ­‌دهد که می­‌تواند ترشح انسولین را تحت تاثیر قرار دهد،در واقع جفت که جنین را به خون مادر متصل می کند، هورمون هایی را می سازد که می تواند منجر به افزایش قند خون شود</p><p style="text-align: start; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"> </p><p style="text-align: start; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"> اما در حقیقت این قند خون به اندازه ای نیست که بتوان نام آن را د<strong style="font-size: 9pt;">یابت</strong> گذاشت و اکثریت مادران نیز این تغییرات و افزایش قند خون را تحمل کرده و به سلامت از آن عبور می­‌کنند اما عده ای هم نمی توانند این مقدار از افزایش قند خون را تحمل کنند و دچار <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/09/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-102312" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/09/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-102312" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/09/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-102312" style="font-size: 10pt;"><strong style="font-size: 9pt;">دیابت</strong> بارداری</a> می شوند که هم برای جنین هم برای مادر می تواند بسیار خطر آفرین باشد</p><p style="text-align: start; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"> </p><p style="text-align: start; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;">به خاطر این افزایش قند خون در دوران بارداری همه مادران باردار باید در دوران بارداری تست تحمل گلوکز را انجام بدهند و این آزمایش به نحوی است که باخوردن گلوکز باید بدن بیمار بتواند انسولین کافی را بسازد و اگر قادر به این کار نباشد برچسب <strong style="font-size: 9pt;">دیابت</strong> به فرد مبتلا می‌خورد</p><p style="text-align: start; font-size: 13.3333px; line-height: 20px;"> ادامه مطلب را در سایت <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com" style="font-size: 10pt;">داروخانه آنلاین</a> <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com" style="font-size: 10pt;">دکتر علیزاده ثانی</a> با کلیک روی <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/09/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-102312" _fcksavedurl="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/09/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-102312" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/09/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-102312" style="font-size: 10pt;">دیابت بارداری</a> مشاهده کنید.</p>

نمایندگی محصولات راک دارو <h1 style="font-family: Tahoma; font-size: 2em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-102297/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-102297/" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">نمایندگی محصولات راک دارو</a></h1><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">شرکت راک دارو از مجموعه شرکت های هولدینگ موفق و بزرگ پویش دارو افتخار این را دارد که برای فعالیتی هدفمند و پیشرو در زمینه واردات و عرضه ی بهترین محصولات مورد نیاز بازار سلامت در ایران پا به عرصه ی حضور نهاده است. سرلوحه ی فعالیت های ما در<strong style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"> <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-102297/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-102297/" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">نمایندگی محصولات راک دارو</a></strong> بهره گیری از افراد متخصص و کارآمد در حوزه های فعالیت شرکت با دارا بودن سالها تجربه ی موفق در بازار ایران است.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">داروخانه آنلاین</a> با <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-102297/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-102297/" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">نمایندگی محصولات راک دارو</strong></a> آغاز همکاری مشترک با بهترین  برندها و مجموعه های بین المللی حال حاضر دنیا  در زمینه<strong style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">مکمل های غذایی</strong>،ورزشی، محصولات آرایشی و بهداشتی و ملزومات دارویی، فرصت ویژه ای را جهت تکمیل سبد محصولات گروه پویش دارو فراهم آورده است تا بیش از پیش فرآورده هایی با کیفیت و اصالت را با اطمینان خاطر برای هموطنان عزیزمان گردآوری نماید. </p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">ارتقاء استانداردهای سلامتی و آگاهی مصرف کنندگان در زمینه ی استفاده صحیح از محصولات این شرکت همواره از دغدغه های اصلی مجموعه<strong style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">راک دارو</strong> بوده و هست.  </p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">مکمل های<strong style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"> شرکت راک دارو</strong> از سه برند optimumnutrition ، BSN و Cellucor می باشند .</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">مطالب مرتبط در سایت <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">داروخانه آنلاین</a> <a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">دکتر علیزاده ثانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%86-optimumnutrition-102301/" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%86-optimumnutrition-102301/" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">معرفی برند و آشنایی با محصولات اپتیموم نوتریشن | optimumnutrition</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/04/15/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d9%88-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%86-BSN-101761" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/04/15/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d9%88-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%86-BSN-101761" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">معرفی برند و آشنایی با محصولات بی اس ان | BSN</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><img src="https://darudigitalcdn.com/file/thumb/115299w552q70.jpg" alt="نمایندگی محصولات راک دارو" data-mce-src="https://darudigitalcdn.com/file/thumb/115299w552q70.jpg" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; border: 0px none; cursor: default;" width="552" height="550" /></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/05/28/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-102251" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/05/28/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-102251" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">نمایندگی محصولات اپتیموم</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-102297" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/06/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-102297" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">نمایندگ یمحصولات راک دارو</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/03/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%AF-101443" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/03/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%AF-101443" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">نمایندگی محصولات نوتریمد</a></p>

نمایندگی محصولات اپتیموم <h2 class="posttitle" style="margin: 0px auto; padding: 0px 4px 0px 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; border-right: 4px solid rgb(129, 212, 250); color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" data-mce-style="margin: 0px auto; padding: 0px 4px 0px 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; border-right: 4px solid #81d4fa; color: #000000; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(2, 136, 209); text-decoration: none;" href="http://dralizadehsanidrugstore2.blogfa.com/post/2" data-mce-href="http://dralizadehsanidrugstore2.blogfa.com/post/2" data-mce-style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: #0288d1; text-decoration: none;">نمایندگی محصولات اپتیموم</a></h2><div class="postbody" style="margin: 0px auto; padding: 5px 0px 10px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; line-height: 21.6px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" data-mce-style="margin: 0px auto; padding: 5px 0px 10px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; line-height: 21.6px; color: #000000; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><div class="postcontent" style="margin: 0px auto; padding: 0px 5px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; line-height: 21.6px;" data-mce-style="margin: 0px auto; padding: 0px 5px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%;" data-mce-style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%;">اپتیموم نوتریشن</p></div></div><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" data-mce-style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: #000000; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br class="Apple-interchange-newline" />اپتیموم نوتریشن</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" data-mce-style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: #000000; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">کمپانی اپتیموم نوتریشن در سال 1986  با استفاده از تجهیزات تولید پیشرفته با هدف تولید مکمل های غذایی و ورزشی با کیفیت بالا برای مشتریان خود تاسیس شد.</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" data-mce-style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: #000000; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><img style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%;" src="https://darudigitalcdn.com/file/thumb/115038w530h530q70.jpg" alt="نمایندگی محصولات اپتیموم" data-mce-src="https://darudigitalcdn.com/file/thumb/115038w530h530q70.jpg" data-mce-style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%;" width="530" height="530" /></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" data-mce-style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: #000000; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">شرکت اپتیموم نوتریشن در تولید پودرهای <a style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(2, 136, 209); text-decoration: none;" href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-%D9%81%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%B3-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1-101074" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-%D9%81%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%B3-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1-101074" data-mce-style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: #0288d1; text-decoration: none;">اپتیموم فیتنس فایبر</a>،<a style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(2, 136, 209); text-decoration: none;" href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-%DA%AF%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D9%86-100-149133" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-%DA%AF%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D9%86-100-149133" data-mce-style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: #0288d1; text-decoration: none;">اپتیموم گلد استاندارد کازئین 100%</a>،<a style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(2, 136, 209); text-decoration: none;" href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%B3-212821" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%B3-212821" data-mce-style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: #0288d1; text-decoration: none;">اپتیموم سریوس مس</a>،<a style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(2, 136, 209); text-decoration: none;" href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86-378338" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86-378338" data-mce-style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: #0288d1; text-decoration: none;">اپتیموم اپتی من</a>،<a style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(2, 136, 209); text-decoration: none;" href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-439332" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-439332" data-mce-style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: #0288d1; text-decoration: none;">اپتیموم اپتی ومن ( زنانه )</a>،<a style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(2, 136, 209); text-decoration: none;" href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88-2222-475645" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88-2222-475645" data-mce-style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: #0288d1; text-decoration: none;">اپتیموم آمینو 2222</a>،<a style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(2, 136, 209); text-decoration: none;" href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-541576" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-541576" data-mce-style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: #0288d1; text-decoration: none;">اپتیموم آمینو انرژی</a>،<a style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(2, 136, 209); text-decoration: none;" href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-672885" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-672885" data-mce-style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: #0288d1; text-decoration: none;">اپتیموم بی سی ای ای</a>،<a style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(2, 136, 209); text-decoration: none;" href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88%DB%8C-689684" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/product/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88%DB%8C-689684" data-mce-style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: #0288d1; text-decoration: none;">اپتیموم پلاتینیوم هیدرو وی</a> و بسیاری از مکمل های ورزشی دیگر مشهور است.</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" data-mce-style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: #000000; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><img style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%;" src="https://darudigitalcdn.com/file/thumb/115039w530h530q70.jpg" alt="نمایندگی محصولات اپتیموم" data-mce-src="https://darudigitalcdn.com/file/thumb/115039w530h530q70.jpg" data-mce-style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%;" width="530" height="530" /></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" data-mce-style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: #000000; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(2, 136, 209); text-decoration: none;" href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" data-mce-style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: #0288d1; text-decoration: none;">داروخانه آنلاین</a> دکتر علیزاده ثانی در ایران محصولات اپتیموم را با کیفیت خوب به مشتریان و ورزشکاران ارائه می کند.</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" data-mce-style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: #000000; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">برای مطالعه مطالب بیشتر به<span> </span><a style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(2, 136, 209); text-decoration: none;" href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/" data-mce-style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: #0288d1; text-decoration: none;">داروخانه آنلاین</a><span> </span>دکتر علیزاده ثانی مراجعه کنید.</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" data-mce-style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; color: #000000; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">مطالب مرتبط</p><h1 style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" data-mce-style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: #000000; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(2, 136, 209); text-decoration: none;" href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/05/11/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-ON-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-102077" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/05/11/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-ON-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-102077" data-mce-style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: #0288d1; text-decoration: none;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif; font-size: medium; max-width: 100%;" data-mce-style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif; font-size: medium; max-width: 100%;">چرا مکمل های اپتیموم ( ON ) نایاب شده است ؟</span></a></h1><h1 style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" data-mce-style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: #000000; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(2, 136, 209); text-decoration: none;" href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/02/18/%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-101288" target="_blank" data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/02/18/%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-101288" data-mce-style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: #0288d1; text-decoration: none;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif; font-size: medium; max-width: 100%;" data-mce-style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif; font-size: medium; max-width: 100%;">وی گلد استاندارد اپتیموم نوتریشن چیست؟</span></a></h1>

مواد معدنی و مکمل های مورد نیاز برای زیبایی و سلامت پوست و مو و ناخن (2) <h3><strong>روی یا زینک :</strong></h3> <p> این عنصر به علت نقش در تولید کلاژن به حفظ سلامت پوست، ترمیم آسیب ها و کاهش لکه های پوستی کمک می کند.  نقش مهمی در افزایش رشد و ضخامت مو و ناخن ها دارد. عنصر مهمی برای پیشگیری و درمان جوش و آکنه است. مصرف این عنصر برای تسریع درمان سوختگی و جراحات به ویژه در افراد دیابتی ضرورت دارد.  مصرف روی درمان اگزما و پسوریازیس را با موفقیت بیشتری روبرو می کند.</p> <p><em><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D8%B1%D9%88%DB%8C%20(%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%A9)">مشاهده ی مکمل های خوراکی زینک در فروشگاه</a></em></p> <h3><strong><img src="https://darudigitalcdn.com/file/thumb/113922w900q70.jpg" width="800" height="582" /></strong></h3> <h3><strong>کلسیم و ویتامین D :</strong></h3> <p>تامین مقادیر کافی این دو عنصر برای حفظ ساختار و استحکام پوست، مو و ناخن ضرورت دارد. کلسیم به رفع آسیب و لکه های پوستی نیز کمک می کند. بسیاری از متخصصان، خوردن قرص کلسیم را در شب توصیه می کنند. به این دلیل که جذب کلسیم بیشتر در شب صورت می گیرد و همچنین به دلیل این که کلسیم می تواند به بهتر خوابیدن کمک کند.</p> <p><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%85"><em>مشاهده ی مکمل های خوراکی کلسیم در فروشگاه</em></a></p> <p><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/category/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%DB%8C"><em>مشاهده ی مکمل های خوراکی ویتامین D در فروشگاه</em></a></p>

دندان‌غروچه، بیماری شهروندان در محیط‌های پر اضطراب <div class="content-body"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://darudigitalcdn.com/file/thumb/113825w800h320q70.jpg" width="628" height="251" /></div><div class="content-body"><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/05/01/%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%BA%D8%B1%D9%88%DA%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-101908/"> </a><p><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/05/01/%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%BA%D8%B1%D9%88%DA%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-101908/"> دندان‌غروچه، بیماری شهروندان در محیط‌های پر اضطراب</a></p> <p><br />دندان‌غروچه یکی از اختلالات مفصل فکی در انسان است که طبق بررسی‌های انجام شده در محیط‌های شهری و پر استرس بیش از سایر محیط‌ها شایع است.<br /> برای بررسی این نوع اختلالات و راه‌های درمان آن گفت‌وگویی با دکتر محسن زنده‌روح کرمانی متخصص جراح دهان، فک و صورت انجام شده است.</p> <p>ابتدا در باره اختلالات مفصل فکی و بیماری‌های مرتبط با آن توضیح دهید.<br /> اختلالات مفصل فکی در انسان به‌صورت یک بیماری منفرد دیده نمی‌شود  بلکه در ارتباط با دستگاه جونده و سروگردن و در مجموع به‌عنوان اختلالات جمجمه‌ای- فکی نامیده می‌شود. این اختلالات از شایع‌ترین بیماری‌های فک و صورت هستند و می‌توانند علائم بالینی بسیار متفاوتی داشته باشند. این علائم ممکن است در دندان‌ها، لثه، مفصل و عضلات سیستم جونده یا بقیه عضلات سر وگردن بروز کنند. علائم شایع مفصل مثل صدا‌دادن حین حرکت فک یا انحراف فک حین حرکت یا محدود شدن عملکرد فک به‌طور موقت در 75 درصد از جمعیت سالم دیده می‌شود و این امر ارزش هریک از این علائم را به تنهایی و مجزا به‌عنوان نشانه بیماری کاهش می‌دهد.</p> <p> اختلالات را می‌توان به 2دسته اختلالات مفصلی (مانند جابه‌جایی دیسک بین مفصل، چسبندگی‌های مفصلی، تومورها و عفونت‌های مفصلی) و اختلالات عضلانی تقسیم کرد.</p> <p>چگونه می‌توان این بیماری‌ها را تشخیص داد و علائم بالینی آن چیست ؟<br />تشخیص این بیماری‌ها دشوار است زیرا علائم بالینی آنها مثل محدود شدن باز کردن دهان یا دردهای منتشر صورت به فرم نورالژی در بسیاری از بیماری‌های دیگر نیز دیده می‌شود. مشخصات درد، ریتم شبانه‌روزی ارتباط درد با فشار جویدن و  محل درد می‌تواند درد‌های مفصلی و عضلانی را از یکدیگر تمایز دهند. به‌طور مثال اسپاسم‌های صبحگاهی عضلات جونده نشان از فعالیت شبانه بیش از حد عضلات دارند. یا سردردهای منتشر، احساس سرگیجه و یا بی‌حسی‌های محدود در ناحیه صورت می‌توانند نشانه‌ای از علائم نورالژی همراه بیماری باشند. بررسی کلینیکی بیماری توسط پزشک بسیار گسترده است و نیاز به تست‌های متفاوت و بررسی رادیولوژیکی دارد.</p> <p>فعالیت عضلات با موقعیت بدن در ارتباط است و در تست‌های عضلانی در حالت ایستای عضله ممکن است بدون نشانه باشد. با حرکت‌های متفاوت مثل حداکثر کشش گردن به عقب یا جلو می‌توان تغییراتی که در اثر حرکات متفاوت گردن رخ می‌دهد شناسایی کرد، همچنین حرکات بلع یا حرکات گردن به چپ و راست از دیگر تست‌های بررسی تاثیر حرکت گردن روی اکلوژن است.</p> <p>برای درمان این نوع بیماری‌ها چه اقداماتی باید انجام داد؟<br />درمان عمدتاً با بررسی دندانپزشکی بیمار و تاثیر تغییر احتمالی اکلوژن به معنای هرگونه سطح تماس بین دندان‌های بالا و پایین، روی بیمار توسط دندانپزشک شروع می‌شود. چنانچه اکلوژن عامل ایجاد بیماری بوده باشد، تصحیح آن موجب بهبود بیماری می‌شود و در غیراین صورت باید روش‌های درمانی دیگری را مد نظر قرار داد. درمان‌ها شامل درمان غیرجراحی، درمان‌های فیزیکی سرما، کمپرس گرم، طب سوزنی، اشعه مادون قرمز، تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست و درمان بیوفیدبک و درمان‌های جراحی مانند آرتروسنتز و آرتروسکوپی است.</p> <p>آیا درمان دارویی برای اختلالات مفصل فکی وجود دارد؟<br />درمان دارویی در این اختلالات نیز استفاده می‌شود که عمدتا شامل داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی‌است که نه‌تنها در کاهش التهاب تأثیر دارند بلکه مسکن و ضد‌درد هم هستند. همچنین داروهای شل‌کننده عضلات و داروهای ضد‌افسردگی سه‌حلقه‌ای که در دوزهای پایین در دردهای مزمن مؤثر است. در کنترل دردهای شدید از بوتاکس نیز استفاده می‌شود.</p> <p>نقش عضلات در اختلالات عملکرد جمجمه ای- فکی چیست و معمولا چه نوع اختلالاتی در این زمینه بروز می‌کند؟<br />در اختلالات عملکرد جمجمه‌ای- فکی، عضلات نقش مهمی را بازی می‌کنند به‌طوری‌که حدود 75 درصد از این اختلالات دارای عامل عضلانی هستند. شایع‌ترین تغییرات و اختلالات عضلانی در محدوده دندانپزشکی عبارتند از:  دندان‌غروچه و بزرگ شدن عضلات جونده. عضلات جونده به‌علت فعالیت بیش از حد و اختلال عملکرد، دچار حساسیت به لمس می‌شوند که گاه با دندان غروچه همراه است. دردهای صبحگاهی شدیدتر هستند و به‌صورت نامشخص در ناحیه گیجگاهی و اطراف گوش بروز می‌کنند. بیماران از محدودیت باز شدن دهان در هنگام جویدن به‌علت درد شکایت دارند. فشارهای روحی- روانی این دردها را تشدید می‌کنند و عضلات جونده به‌طور منتشر نسبت به لمس حساس می‌شود.</p> <p> در این دردها محدوده حرکت فک پایین همیشه کم نمی‌شود و عمدتا صدای مفصلی نداریم. درد را می‌توان با لمس عضلات درگیر ایجاد کرد. این دردها می‌تواند به‌صورت سردردهای ناشی از اسپاسم عضلانی دیده شوند.</p> <p>آقای دکتر دندان‌غروچه غیرارادی چیست و بر اثر چه عواملی به‌وجود می‌آید؟<br />دندان غروچه غیرهدفمند فک پایین به‌طور آگاهانه یا ناآگاهانه طی شب یا روز رخ می‌دهد، دندان‌غروچه ممکن است گاه‌گاه یا مداوم به‌صورت به هم فشردن یا سائیدن دندان‌ها باشد.</p> <p>عوامل مختلفی ممکن است در ایجاد دندان‌غروچه نقش داشته باشند و حالت‌های عصبی و فشار روحی از علل اصلی آن است. به جز عوامل عصبی عوامل دیگری چون اختلالات اکلوژنی می‌تواند عامل ایجاد یا تشدید دندان‌غروچه باشد.</p> <p>سطوح دندان‌ها اغلب دچار ساییدگی می‌شود، لیکن فقدان ساییدگی وجود دندان‌غروچه را رد نمی‌کند. فعالیت بیش از حد عضلات در دندان‌غروچه می‌تواند دردهای عضلانی یا مفصلی ایجاد کند، همچنین سایش دندان‌ها یا لقی دندان‌ها و شکستگی آنها دیده می‌شود.</p> <p>آیا درست است که دندان‌غروچه در محیط‌های شهری بزرگ مثل تهران بیشتر از محیط‌های دیگر شایع است؟<br /> ‌بله، حتی می‌توان گفت که امروزه عوامل روحی- روانی نقش بزرگتری را ایفا می‌کند. استرس‌های روزمره و تشدید آنها در جامعه ماشینی امروز و از جمله استرس‌های محیط شهرهای بزرگ مانند تهران می‌تواند از ضمیر ناخودآگاه انسان از طریق دستگاه جونده تخلیه شود.</p> <p> آگاهی بیماران از این امر باعث تسهیل درمان می‌شود. بیماری که از عوامل مؤثر در اختلالات خود شناخت دارد می‌تواند به‌صورت اکتیو در بهبودی مؤثر باشد و با کنترل رفتار و اعمال خود بیماری را به‌طور مثبت تحت‌تأثیر قرار دهد.</p><p><br /></p><p><a href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/">داروخانه دکتر علی زاده</a></p> </div>

٥٧ قلم دارو در بازار ایران کمیاب شده است <p>کالا و حوزه سلامت جزو لیست سفید هستند و نباید جزو تحریم باشند</p><p> ولی تحریم‌کنندگان از ابزارهای دیگری برای تشدید سختی در حوزه سلامت استفاده می‌کنند</p><p> که از مهمترین آنها ایجاد مشکل تبادلات مالی است. در این میان سودجویی‌های داخلی </p><p>بدتر از تحریم است و در همین رابطه توسط دولت تدابیر لازم در حال انجام است.</p><p> وزیر بهداشت پیشتر گردش مالی بازار دارویی کشور را ١٢ تا ۱۶‌هزار‌میلیارد </p><p>تومان اعلام کرده و گفته بود که تنها ۴‌هزار‌میلیارد تومان آن مربوط به واردات دارو است </p><p>که نیمی از آن در قالب مواد اولیه وارد کشور می‌شود، اما درحالی طبق گفته‌های</p><p> متولی درمان و بهداشت کشور ٨ تا ١٢‌هزار‌میلیارد از داروهای مصرفی در کشور</p><p> تولید داخل هستند که بعد از نوسانات نرخ ارز رشد چندین برابری را تجربه کرد‌ه‌اند. </p><p>برخلاف تصور گرانی این روزهای بازار، دارو تنها محصولات وارداتی را شامل نمی‌شود </p><p>و داروهای ساخت داخل هم از گرانی ماه‌های اخیر بی‌نصیب نمانده‌اند.<br />دکتر داروسازی در اطراف میدان آزادی می‌گوید: بسیاری از داروها دیگر از کشور </p><p>اصلی تولیدکننده وارد نمی‌شود. به‌عنوان مثال داروی «لووتروکسین» </p><p>که قبلا از کارخانه «مرک» آلمان وارد می‌شد، حالا از یونان یا قبرس وارد می‌شود.</p><p> مسلما آن‌هم خارجی است ولی کیفیت مرک آلمان را ندارد.<br />اما مشکل این روزهای بازار دارو تنها به گرانی محدود نمی‌شود و بیماران</p><p> از نایاب‌شدن داروها گله می‌کنند. سخنگوی وزارت بهداشت چندی پیش </p><p>در نشست خبری خود درباره کمبودهای دارویی گفت: براساس سیستم </p><p>رصد و پایش داروها که به صورت روزانه انجام و هفتگی گزارش می‌شود،</p><p>با کمبود ۵۷ قلم داروی خارجی در بازار دارویی کشور مواجه هستیم </p><p>که البته مشابه داخلی بیشتر این داروها موجود است. البته ایرج حریرچی</p><p> تأکید می‌کند که ۲هزار و ۷۰۰ قلم داروی مورد نیاز بیماران در بازار دارویی</p><p> کشور در دسترس است و کمبود جدی درخصوص داروهای ژنریک و برندهای ژنریک ساخت داخل نداریم.</p><h2><br />نگرانی از نبود دارو، خرید‌ها را چندبرابر کرد</h2><p><br />نگرانی از ادامه روند افزایش قیمت دارو در مواردی باعث خرید</p><p> بیش از اندازه نیاز از سوی شهروندان هم شده است. خانم محمدی</p><p> که درحوالی فلکه اول صادقیه داروخانه دارد، می‌گوید: بخشی</p><p> از افزایش قیمت‌ها به خاطر نگرانی مردم و جو روانی است که بعد از خروج </p><p>ترامپ از برجام ایجاد شد. مثال بعضی‌ها از یک نوع دارو، دو بسته می‌خرند</p><p> تا اگر یک‌ماه بعد گران‌تر شد، خیالشان راحت‌تر باشد یا اگر دارو تحریم شد، </p><p>حداقل برای چندماه بعدشان دارو داشته باشند؛ درحالی ‌که کمبود دارو به</p><p> این راحتی‌ها نباید اتفاق بیفتد.<br />او در ادامه از نایاب‌شدن بی‌دلیل برخی از داروها می‌گوید: بیماران اعصاب،</p><p> صرع، کلیوی، قلب بشدت در تأمین داروهایشان به مشکل برخوردند و</p><p> داروهایی مثل وارفارین ضدانعقاد خون و شربت ضدتشنج «اپیلیم لیسکانتین»</p><p> در بازار نایاب شده است. ایرانی یا خارجی‌بودنش هم فرقی نمی‌کند، </p><p>از عید به بعد خیلی سخت گیر می‌آید، این روزها هم که اصلا موجود نیست.<br />او سخنان خود را در ادامه این‌گونه تکمیل می‌کند: البته کمبودها </p><p>در حوزه داروهای ضدسرطان و بیماری خاص مثل شیمی‌درمانی و‌ ام‌اس بیشتر است،</p><p> البته ما این داروها را نمی‌فروشیم ولی می‌بینیم که مراجعه بیماران شیمی‌درمانی</p><p> به ما زیادتر شده است. آنها به ما مراجعه می‌کنند و لیست داروخانه‌های دولتی</p><p> را یک به یک می‌شمارند و می‌گویند همه را گشته‌ایم اما دارو نیست. </p><p>معلوم نیست چرا وضع این‌گونه شده است.<br />وقتی از او در رابطه با چرایی نایاب‌شدن داروها سوال می‌کنیم، </p><p>سری تکان می‌دهد و می‌گوید: «من هم نمی‌دانم. شرکت‌های تولیدی </p><p>و پخش نبود مواد اولیه را بهانه می‌کنند اما فکر نمی‌کنم این دلیل قانع‌کننده‌ای باشد. </p><p>شرکت‌های دارویی معمولا به اندازه ٦ماه ذخیره دارویی دارند و واردات </p><p>دارو هم در ‌سال گذشته طوری نبوده که امروز بازار با مشکل مواجه شود، </p><p>اما گویا برخی به دنبال سودجویی در بازار هستند.</p><h3><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://darudigitalcdn.com/file/thumb/113598w800h557q70.jpg" data-mce-src="https://darudigitalcdn.com/file/thumb/113598w800h557q70.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="334" height="282" /><br />سودجویان همه جا هستند</h3><p><br />محمد که به همراه خانم باردارش به داروخانه مراجعه کرده است،</p><p> خستگی و اضطراب را می‌توان در چهره هر دو آنها دید. نسخه را به پزشک </p><p>داروخانه نشان می‌دهد جوابی را می‌شنود که در ٥ داروخانه دیگر هم</p><p> که پیش از این به آن‌جا رفته بود، شنیده بود. «این داروها دیگر موجود نیست».</p><p> آتوسا که در هفته چهارم بارداری است، به «شهروند» می‌گوید: برای جلوگیری</p><p> از سقط جنین پزشک برای او شیاف‌هایی را تجویز کرده که در داروخانه‌ها نیست. </p><p>او حالا نگران سلامت جنینی است که بعد از ٢‌سال انتظار خداوند به او عطا کرده است. <br />آقای محمدی که پدرش مبتلا به سرطان پروستات است، </p><p>افزایش قیمت دلار را باعث بالارفتن قیمت دارو بیان می‌کند: داروی «دیپلیدین» </p><p>در بازار موجود است. توی این دو سه‌ماه حول‌وحوش ۲۰ تا ۳۰‌درصد </p><p>به قیمت دارو اضافه شده است. قیمت دیپلیدین از ۷۰‌هزار تومان شروع شد،</p><p> سری پیش ۲۵۰‌هزار تومان خریدیم. آخرین‌بار چون دلار بالا رفته بود، با</p><p> بیمه تأمین اجتماعی حدود ۳۵۰‌هزار تومان خریدیم.<br />النا که به دنیا آمد، بدنش نمی‌توانست پروتیین دفع کند. او حالا برای زنده‌ماندن </p><p>نیاز به داروی «گلایسین» و «ال‌کارنیتین» دارد. مادر النا می‌گوید: </p><p>«سری پیش برای تهیه گلایسین به داروخانه ۱۳ آبان رفتم، گفتند که ۶ماه</p><p> طول می‌کشد دارو دوباره وارد شود. بچه‌ام پروتیین دفع نمی‌کند، «گلایسین»</p><p> سموم بدنش را دفع می‌کند. بیرون یک‌کیلو گلایسین را یک‌میلیون تومان خریدم.</p><p>اینها همه بهانه است، می‌خواهند دارو را آزاد بفروشند. این دارو قیمتی ندارد </p><p>و از یونان وارد می‌شود. امروز هم آمده‌ام که «ال‌کارنیتین» بخرم.</p><h3><img src="https://darudigitalcdn.com/file/thumb/113600w1200h829q70.jpg" data-mce-src="https://darudigitalcdn.com/file/thumb/113600w1200h829q70.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="315" height="460" /><br />کمبود‌های مربوط به داروهای خارجی</h3><p><br />البته دبیر ستاد مرکزی اطلاع‌رسانی دارو‌ها و سموم بر این باور است</p><p> که بیشتر کمبود‌ها و تماس مردم با سامانه ۱۴۹۰ بیشتر به دلیل آن است</p><p> که مردم به دنبال برند خاصی از دارو هستند. به گفته او، تماس‌ها</p><p> با سامانه ١٤٩٠ در مورد کمبود دارویی بیشتر مربوط به برندهای خارجی است،</p><p> زیرا با تولید نمونه‌های مشابه ایرانی یک دارو نمونه خارجی کمتر وارد شده </p><p>و به همین دلیل در هر داروخانه‌ای این دارو‌ها پیدا نمی‌شوند، اما مردم به </p><p>کمک سامانه ۱۴۹۰ می‌توانند داروی مورد نیاز خود را پیدا کنند.</p><h3><br />تأثیر خروج آمریکا از برجام بر بازار دارو</h3><p><br />مسئولان بهداشت و درمان کشور اما نگران خروج ترامپ از برجام نیستند.</p><p> معاون کل وزارت بهداشــت درباره تأثیر این اتفاق بر بازار داروی کشور گفته است:</p><p> این اتفاق تأثیری بر بازار دارو و تجهیزات پزشکی نخواهد گذاشت </p><p>چراکه وابستگی‌مان به داروی وارداتی بسیار اندک اســت؛ اشاره حریرچی </p><p>به تأمین عمده نیاز دارویی کشور با تولیدات داخلی است. آمارها نشان می‌دهد</p><p> که سالانه حدود ٤٢‌میلیارد عدد انواع دارو در کشــور مصرف می‌شود که ٩٦‌درصد</p><p> آنها تولید داخل است. به گفته حریرچی با توجه به تمهیداتی که اندیشیده </p><p>شده است و با توانی که در داخل کشور وجود دارد، وابستگی دارویی‌مان </p><p>به محصولات خارجی بسیار اندک است و میزان قابل توجهی از داروها را خودمان تولید می‌کنیم. </p><p>در حال حاضر ذخیره بسیار مناسبی داریم و با توجه به توان دولت</p><p><br data-mce-bogus="1" /></p><p> در حوزه ارزی مردم مطمئن باشند که مشکلی در این زمینه نخواهیم داشــت.<br />معاون وزارت بهداشت تأکید می‌کند: باید توجه کرد که دارو و تجهیزات پزشکی</p><p> هیچ‌گاه تحریم نمی‌شود. در دوره گذشته تحریم‌ها هم فقط در حوزه نحوه انتقال</p><p> ارز مشکلاتی داشتیم که اکنون با تمهیداتی که مسئولان اتخاذ کرده‌اند، مشکلی</p><p>در این زمینه وجود ندارد اما به نظر می‌رسد تحریم‌هایی که اجرای آن </p><p>از حدود ٢٠ روز دیگر آغاز می‌شود، در ماه‌های گذشته چندان هم بی‌اثر نبوده است.</p><p> داریوش آرمان، رئیس انجمن حمایت از بیماری‌های کلیوی می‌گوید: داروهایی</p><p> که بیماران پیوند کلیه مصرف می‌کردند، اوایل امسال برای یک دوره ۱۳۰‌هزار </p><p>تومان بود که ناگهان به ۲۶۰‌هزار تومان و درنهایت به ۳۲۰‌هزار تومان رسیده است. </p><p>این دارو برای بیماران پیوند کلیه پرمصرف نیز هست. رئیس هیأت‌مدیره انجمن</p><p> تالاسمی استان تهران هم پیش‌تر از نایاب‌شدن داروهای تالاسمی خبر داده بود.</p><p> او با بیان این مطلب که بیماران تالاسمی برای داروی ایرانی پولی پرداخت نمی‌کنند</p><p> اما برای نوع خارجی آن به ازای ۱۰۰ عدد دسفرال، می‌بایست</p><p> ۵۰‌هزار تومان پرداخت کنند، افزود: برخی خانواده‌ها چند بیمار </p><p>تالاسمی دارند که پرداخت این مبالغ برای آنها دشوار می‌شود.</p><h3><br />در داروخانه‌ها چه خبر است</h3><p><br />اگر سری هم به داروخانه‌های سطح شهر بزنید، بررسی‌های میدانی</p><p> خبرنگار «شهروند» حاکی از آن است که قیمت یک بسته مولتی‌ویتامین</p><p> در اردیبهشت امسال ٤٠‌هزار تومان فروخته می‌شد، این روزها حداقل</p><p> به ٧٠‌هزار تومان رسیده است. فارماتون هم که ١٨٠‌هزار تومان قیمت داشت،</p><p> ٢١٠‌ هزار تومان خرج روی دست خریدارانش می‌گذارد. هر ورق لوافن</p><p> هم از ٢,٥‌هزار تومان به ٥‌هزار تومان رسیده است. </p><p>البته آن‌گونه که داروخانه‌داران توضیح می‌دهند، قیمت تجهیزات پزشکی </p><p>در ماه‌های گذشته تغییر چندانی نداشته و به نرخ‌های قبلی عرضه می‌شود.</p><h3><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://darudigitalcdn.com/file/thumb/113597w653h487q70.jpg" data-mce-src="https://darudigitalcdn.com/file/thumb/113597w653h487q70.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="347" height="243" /><br />داروهاي كمياب را این‌جا پيدا كنيد</h3><p><br />قبلا مجبور بودید برای یافتن داروهای کمیاب تک‌تک داروخانه‌های سطح شهر را بگردید</p><p> تا داروی مورد نظرتان را پیدا کنید؛ اما این روزها راه‌های بهتر و آسان‌تری</p><p> برای پیداکردن دارو پیش روی‌مان قرار دارد. یکی از مهمترین جاهایی که می‌توان</p><p> داروهای کمیاب را پیدا کرد، داروخانه‌های وابسته به هلال‌احمر است. </p><p>به‌جز این سامانه ۱۴۹۰ سازمان غذا و دارو به‌عنوان مهمترین و یا تنها راه آسان</p><p> جست‌وجوی دارو معرفی شده است که می‌توان از سه طریق اینترنت، </p><p>پیامک و تماس تلفنی به ‌طور رایگان با آن تماس برقرار کرد تا سامانه دو داروخانه</p><p> را معرفی کند. مردم برای پیداکردن داروهای کمیاب می‌توانند به صورت</p><p> شبانه‌روزی با شماره تلفن ۱۴۹۰ ( داخلی ٣) سپس (داخلی ١) تماس گرفته</p><p> تا کارشناسان داروخانه‌ای را که داروی مورد نیاز در آن موجود است را معرفی</p><p> و با مراجعه به این داروخانه‌ها داروی خود را تهیه کنند. البته مشکل این‌جاست </p><p>که تعداد داروخانه‌هایی که داروهای کمیاب را عرضه می‌کنند، بسیار محدود</p><p> بوده و عرضه دارو هم تنها به اندازه نیاز یک ماه انجام می‌شود؛ وقتی بیمار</p><p> با نسخه‌ای که در آن تعداد ۱۵۰ عدد داروی فارماتون نوشته شده به داروخانه می‌رود،</p><p> داروخانه فقط ۳۰ عدد دارو تحویل می‌دهد.<br />علاوه بر تماس تلفنی با سامانه ۱۴۹۰ مردم می‌توانند با ارسال یک پیام کوتاه </p><p>حاوی نام دارو به شماره ۲۰۱۴۹ نام دو داروخانه را که داروی مد نظر در آن موجود بوده، پیدا کنند.</p><h3><br />شماره تماس داروخانه‌های ویژه تهران</h3><p><br />شما همچنین می‌توانید با تماس با این داروخانه‌ها به ‌طور مستقیم</p><p> و با صرف وقت کمتری از موجودی دارو اطمینان حاصل کنید. برای مثال در مورد</p><p> داروهای «وارفارین» و «فنی توئین» که اخیرا دچار کمبود شده بود با این </p><p>داروخانه‌ها تماس گرفتیم و مشخص شد که اکثر داروخانه‌هاي توزيع </p><p>داروهاي خاص و كمياب دولتي مثل ٢٩ فروردين، شهيد كاظمي، سيزده آبان و... این دو دارو را دارند.</p><h1><a data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/04/28/57-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-101842/" href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/04/28/57-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-101842/" title="دانستنی" target="_blank">٥٧ قلم دارو در بازار ایران کمیاب شده است</a></h1>

نتایج روانی جراحی زیبایی چیست <p>جراحی‌زیبایی نوعی جراحی داوطلبانه و بدون ضرورت پزشکی است </p><p>که هدف از انجام آن، احساس رضایتمندی فرد متقاضی از ظاهر خود است.</p><p> با وجود اینکه جراحی زیبایی مدرن در اوایل قرن بیستم پدید آمده، </p><p>اما اکتشافات باستان‌شناسی حکایت از آن دارد که اَشکال ابتدایی جراحی </p><p>ترمیمی به دو هزار و 500 تا سه هزار سال پیش از میلاد مسیح در ایران برمی‌گردد.</p><p>همچنین مدت‌ها پیش از ظهور‌پزشکی مدرن و شیوه‌های نوین جراحی، </p><p>یونانیان، اروپاییان و هندی‌ها از نوعی روش جراحی برای ترمیم یا تغییر </p><p>شکل بینی استفاده می‌کردند، اما محبوبیت جراحی زیبایی در قرن</p><p> بیست و یکم به طور چشمگیری در میان توده مردم افزایش یافته است. </p><p>سالانه میلیون‌ها نفر در سراسر جهان برای ایجاد دگرگونی</p><p> در وضعیت ظاهری خود، زیر تیغ جراحان‌زیبایی می‌روند.</p><p>بر پایه گزارش انجمن بین‌‌المللی جراحی زیبایی پلاستیک، در سال 2016 میلادی</p><p> بیش از 23 میلیون عمل زیبایی در جهان انجام گرفته که این میزان </p><p>در مقایسه با سال 2015 میلادی 9درصد افزایش یافته‌ است.</p><p> همچنین رتبه نخست در بیشترین تعداد عمل‌های زیبایی انجام شده</p><p> در سطح بین‌‌المللی، متعلق به ایالات متحده امریکا است.</p><p> بر اساس گزارش انجمن جراحان پلاستیک آمریکا، عمل‌های زیبایی در این کشور نسبت </p><p>به سال 2000 میلادی 132درصد افزایش یافته است. آمریکا به همراه کشورهای برزیل،</p><p> ژاپن، ایتالیا، مکزیک، روسیه، هند، ترکیه، آلمان و فرانسه به ترتیب 10 کشوری هستند</p><p> که در سال 2016 میلادی بیشترین عمل‌های زیبایی در آنها انجام گرفته است.</p><p><img src="https://darudigitalcdn.com/file/thumb/113611w1024h709q70.jpg" data-mce-src="https://darudigitalcdn.com/file/thumb/113611w1024h709q70.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="358" height="557" /></p><p>جراحی زیبایی در ایران</p><p>با اینکه از آغاز شکل نوین جراحی‌پلاستیک در ایران بیش از چند دهه نمی‌گذرد،</p><p> اما به دلیل تحولات شتابان و گسترده‌‌ا‌ی که در پیکره علمی و ساختاری آن به وجود آمده،</p><p> این رشته به یکی از شاخه‌‌های فوق تخصصی مطرح علم پزشکی و جراحی کشور تبدیل شده است.</p><p>همچنین ایران یکی از کشورهایی است که عمل‌های جراحی زیبایی در آن،</p><p> به‌ویژه در سال‌های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است اما به دلیل آنکه قسمت </p><p>قابل توجهی از متقاضیان جراحی زیبایی در مطب‌ها و درمانگاه‌ها تحت عمل‌جراحی</p><p> قرار می‌گیرند و از نظر ثبت و گزارش در دسترس نیستند، آمار دقیقی از این اعمال </p><p>در دست نیست. با این حال، طبق گزارش انجمن بین‌‌المللی جراحی زیبایی پلاستیک،</p><p> کشور ایران در سال 2016 میلادی به لحاظ تعداد عمل‌های زیبایی </p><p>انجام شده در رتبه بیستم قرارگرفت. همچنین بر پایه این گزارش، چربی‌کشی</p><p>(لیپوساکشن) و جراحی زیبایی بینی(رینوپلاستی) به ترتیب رایج‌ترین </p><p>جراحی‌های زیبایی در ایران اعلام شده ‌اند.</p><p>عوامل محبوبیت جراحی زیبایی</p><p>پژوهشگران عوامل متعددی را برشمرده‌اند که سبب شده جراحی زیبایی </p><p>میان توده مردم محبوب شود. برخی از مهم ترین این عوامل عبارتند </p><p>از پیشرفت در زمینه پزشکی باعث شد تا جراحان بتوانند شیوه‌‌های نوین جراحی زیبایی</p><p> را که کمتر تهاجمی بودند، جایگزین جراحی‌های باز سنتی کنند. روش‌های</p><p> جدید عمل‌های زیبایی علاوه بر هزینه کمتر و تسریع در روند بهبودی، شدت</p><p> عوارض‌جانبی روش‌های سنتی را نیز نداشتند. در نتیجه با کاهش ترس</p><p> و اضطراب از جراحی زیبایی، استقبال از آن نیز افزایش یافت.</p><p>رتبه ایران درجراحی زیبایی</p><p>بدریخت انگاری، نداشتن عزت نفس، کسب اعتماد به نفس یا خود</p><p> برتربینی یا هرچه، دلیلش هرکدام باشد باعث شده تا ایران در رده‌های</p><p> بالای کشورهای با عمل‌های‌زیبایی بالا قرار گیرد. چنانچه طبق آمار انجمن</p><p> تحقیقات راینولوژی ایران، سالانه بیش از ۸۰ هزار مورد فقط جراحی زیبایی </p><p>بینی در کشور انجام می‌‌شود. این در حالیست که تعرفه مشخصی</p><p> برای هزینه‌های جراحی زیبایی وجود ندارد، برخی از پایگاه‌های خبری همراه با گزارشی، </p><p>فهرستی از نرخ و بهای جراحی‌های زیبایی را که گاه با عنوان جراحی پلاستیک </p><p>نیز از آن یاد می‌شود به صورت میدانی جمع‌آوری و منتشر کرده‌اند.</p><p>در ادامه با برخی از آنها آشنا می‌شویم. بر اساس تحقیقات میدانی،</p><p> قیمت‌هایی که برای هر جراحی زیبایی در نظر گرفته می‌شود بسته</p><p> به دکتر آن و منطقه‌ای که کلینیک در آن قرار گرفته است تغییر می‌کند.</p><p> تعرفه نداشتن این جراحی‌های زیبایی دست پزشکان این بخش را تا </p><p>جایی باز گذاشته که برخی جراحی‌ها رقم‌های‌نجومی به خود بگیرد.</p><p>بیشترین هزینه‌های جراحی زیبایی در حالی ۳۰ میلیون تومان</p><p>(آن هم برای جراحی صورت) است که متوسط هزینه یک عمل قلب</p><p> در ایران ۲۰میلیون تومان تمام می‌شود! در ادامه جدول هزینه‌های </p><p>جراحی زیبایی آمده است. بوتاکس یک پروتیین تصفیه شده و مخدر اعصاب است </p><p>که در زمان تزریق مستقیم به عضله، باعث آزاد و شل شدن عضلات می‌شود. </p><p>درواقع بوتاکس از باکتری کلوستریدیوم بوتولینوم گرفته می‌شود. </p><p>ماده بوتاکس روی علائم شیمیایی که توسط اعصاب، برای عضلات ارسال و</p><p> باعث حرکت آنها می‌شود، تاثیر می‌گذارد. قیمت بین ۱۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است.</p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://darudigitalcdn.com/file/thumb/113613w450h360q70.jpg" data-mce-src="https://darudigitalcdn.com/file/thumb/113613w450h360q70.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="384" height="307" /></p><p>تناسب اندام با پیکرتراشی</p><p>امروزه روش‌های مختلفی برای تناسب‌اندام در میان افراد مختلف</p><p> جامعه رایج شده است. جراحی‌های مختلفی نیز به این منظور </p><p>در میان متخصصان و جراحان باتجربه انجام می‌گیرد. پیکرتراشی یکی</p><p> از این ‌دست روش‌ها محسوب می‌شود که از مزایا و معایب مختلفی </p><p>نیز برخوردار است. با استفاده از این جراحی افراد می‌توانند چربی‌های </p><p>اضافی بدن خود را که در بخش‌های مختلف به‌صورت توده تجمع یافته‌اند</p><p> از بدن خود با تبحر متخصص باتجربه خارج نمایند.</p><p>این روش با استفاده از امواج و ارتعاشاتی که می‌تواند چربی‌های اضافه </p><p>را از بدن جدا کند، انجام می‌گیرد. تلاش متخصصان در روش پیکرتراشی </p><p>عدم تخریب چربی‌ها نیست بلکه خارج کردن آنها از نواحی مختلف از طریق</p><p> ساکشن است. درواقع هدف از پیکرتراشی فرم دهی به بخش‌های</p><p> مختلف ازجمله پایین‌تنه افرادی است که دارای چربی‌های اضافه در این محدوده هستند.</p><p>در این نوع جراحی هیچ‌گونه استفاده‌ای از تیغ‌های جراحی نمی‌شود.</p><p> افراد در این نوع جراحی با هیچ‌گونه درد و خونریزی مواجه نخواهند شد</p><p>. برخی از یافته‌‌های پژوهشی نشان می‌دهند که افراد پس از جراحی زیبایی</p><p>، نتایج اجتماعی-روانی مثبتی را تجربه می‌کنند. کاهش اضطراب، افزایش </p><p>اعتماد به نفس، رضایت از تصویر بدنی، تقویت عملکرد اجتماعی،</p><p>بهبود کیفیت زندگی و روابط با دیگران از جمله این عوامل هستند. از سویی دیگر، </p><p>بسیاری از جراحان زیبایی نیز پیوسته میزان بالایی از رضایتمندی را در میان</p><p> مراجعان خود با استفاده از شواهد بالینی و تجربی گزارش می‌کنند.</p><p>در واقع فرض شده که تغییر مثبت در ظاهر جسمانی افراد موجب بهبود وضعیت</p><p> روانی آنان نیز خواهد شد. با این حال، رضایت افراد از عمل‌های جراحی‌زیبایی </p><p> تغییر در وضعیت روانی دو مساله متفاوت اما مرتبط به هم هستند. افراد می‌توانند</p><p> از تغییرات ظاهری خود پس از عمل رضایت داشته باشند در حالی که تغییر</p><p>در ویژگی‌های روانشناختی را تجربه نکنند. اگر چه بسیاری از متقاضیان </p><p>جراحی‌های زیبایی، به نظر می‌رسد که به لحاظ روانشناختی در وضعیت</p><p> مناسبی قرار دارند اما آن دسته از افرادی که دارای مشکلات روانشناختی</p><p>هستند ممکن است که جراحی زیبایی برای آنان پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد.</p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://darudigitalcdn.com/file/thumb/113614w600h400q70.jpg" data-mce-src="https://darudigitalcdn.com/file/thumb/113614w600h400q70.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="395" height="263" /></p><p>پیامدهای جراحی زیبایی</p><p>این پیامدها می‌توانند باعث به وجود آمدن مشکلاتی هم برای خود شخص</p><p>(مانند درخواست مجدد جراحی، افسردگی، مشکلات سازگاری، انزوای اجتماعی،</p><p> اختلالات‌خانوادگی، رفتارهای خود تخریبگری و خشم نسبت به جراح) </p><p>و هم برای جراح(مانند آشفتگی، آزار و اذیت توسط مراجع برای انجام</p><p> عمل‌های بعدی و یا شکایت و اقدام قانونی) شود. از عوامل پیش‌‌بینی ‌کننده</p><p> پیامدهای روانی-اجتماعی منفی پس از جراحی‌زیبایی می‌توان به: جنسیت مذکر،</p><p> سن پایین، پیشینه افسردگی و اضطراب، اختلالات‌شخصیتی، هراس از بدشکلی اندام،</p><p>انتظارات غیرواقع‌بینانه از جراحی زیبایی(مانند افرادی که باور دارند با </p><p>جراحی زیبایی می‌توانند از قطع یک رابطه جلوگیری کنند) و سابقه انجام </p><p>جراحی که مراجع از آن ناراضی بوده، اشاره کرد. بنابراین به نظر می‌رسد </p><p>که ارزیابی‌های روانشناختی توسط جراحان پیش از عمل‌های جراحی‌زیبایی</p><p> به منظور غربالگری، می‌تواند باعث کاهش تعداد جراحی‌های غیرضروری</p><p> و افزایش رضایت از نتایج جراحی شود.</p><p> </p><h1><a data-mce-href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/04/28/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-101850/" href="https://144.dralizadehsanidrugstore.com/blog/1397/04/28/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-101850/" title="دانستنی" target="_blank">نتایج روانی جراحی زیبایی چیست</a></h1>